Logo montferlandjournaal.nl


Foto: Natasja Scheerder

Lintjesregen in Montferland! Deze 6 toppers kregen een Koninklijke Onderscheiding

'S-HEERENBERG - Er vond woensdag 26 april weer een lintjesregen plaats. De Koninklijke Onderscheidingen werden uitgereikt door burgemeester Peter de Baat tijdens een feestelijke bijeenkomst in Kasteel Huis Bergh te 's-Heerenberg. In de gemeente Montferland werden de volgende zes personen onderscheiden; allen als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer H.G.J. Elfrink (Harry)
Geboren 23 april 1953
Didam

Zowel bij de Volleybalvereniging, de Verenigingskantine De Zomp en de muziek- en toneelvereniging Amicitia in Loil is de heer Elfrink een zeer graag gezien bestuurslid.
Vanaf 1985 lid van de volleybalvereniging en tevens scheidsrechter en secretaris van sv Loil. Wekelijks fluit hij met veel plezier de wedstrijden bij de jeugd en de senioren.

Vanaf 1995 bestuurslid en ook voorzitter van Muziek- en toneelvereniging Amicitia.

Vanaf 2002 bestuurslid van Stichting De Zomp die de kantine van sporthal/verenigingsgebouw De Zomp beheert.


De heer A.P. Hafkenscheid (Loud)
Geboren 22 mei 1944
Didam

1970 -1978
Mede-oprichter en bestuurslid van Tennis Vereniging Didam. En van 1975 tot 1984 wedstrijdleider de van het open toernooi bij Tennisvereniging De Slenk in Wolfheze op.

1982 – 2014 Diverse functies bij de KNTLB waaronder districtsafgevaardigde Gelderland in KNLTB en Bondsgedelegeerde van de diverse toernooien in Gelderland.


Mevrouw K.L.G.M. Janssen - Ten Have (Karin)
Geboren 16 augustus 1956
Zeddam

1978 – heden
Vrijwilligster bij Voetbalvereniging Zeddam; jeugdleidster, leidster kerstkamp, lid van de activiteitencommissie, redactielid van clubblad "de Topknaller", initiatiefneemster van "pupil van de week", lid van de kantinecommissie,wedstrijdsecretariaat, medebeheerder van de website van VV Zeddam, op zaterdagmorgen gastvrouw. In 2010 is zij gekozen tot vrijwilligster van het jaar bij VV Zeddam.

1995 – heden
Actief bij de carnavalsvereniging de Paverts; o.a. als buutreedner, lid van de buut- en regie commissie, collectante bij de jaarlijkse bedeltocht. In 2011 is Karin onderscheiden als "Pavert van het jaar".


De heer J.G. Janssen (Sjonnie)
Geboren 12 december 1959
Zeddam

1976 – heden
Vrijwilliger bij Voetbalvereniging Zeddam o.a. als leider en trainer van diverse jeugdelftallen, trainer van verschillende seniorenelftallen waaronder het 45+ elftal, organisator voetbaltoernooien voor de jeugd, lid van de activiteitencommissie, lid van de kantinecommissie, verzorgt onderhoud en reparaties aan clubgebouw en materialen.
In 2014 gekozen tot vrijwilliger van het jaar bij VVZ voor de tomeloze inzet gedurende vele jaren bij VVZ.

1995 – heden
Vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Paverts o.a. als lid van de zaalcommissie, technische commissie, bouw van de nieuwe prinsenwagen.
In 2015 onderscheiden als Pavert van het jaar.


De heer T.W.M. van Uum (Theo)
Geboren 25 maart 1949
Zeddam

1969 – heden
Vrijwilliger Scouting Zeddam (al 48 jaar ononderbroken) o.a. kaderlid, organiseren van zomerkampen en de inkoop van het eten; staat bekend als een 'echte' kok.

1980 – 2005
Vrijwilliger bij voetbalvereniging Zeddam o.a. als (jeugd-)leider/trainer, mede-oprichter van de activiteitencommissie van VVZ; lid van het jeugdbestuur redactielid van clubblad "de Topknaller", lid kantinecommissie, vaste kracht in de keuken van de kantine.

1980-2005
Vrijwilliger/filmer van carnavalsactiviteiten en –optocht in Zeddam.
Gedurende 25 jaar heeft hij video-opnamen gemaakt van alle pronkzittingen en optochten van CV de Paverts in Zeddam. Hij verzorgt de catering tijdens de jaarlijkse bedeltocht.
In 1994 heeft de heer Van Uum de onderscheiding "Pavert van het jaar" ontvangen. In 2005 werd hij benoemd tot lid van verdienste van carnavalsvereniging "de Paverts".


De heer A.J. Zweers (Arjan)
Geboren 23 april 1974
Stokkum

1986 tot heden
Actief lid van de Harmonie de Volharding, o.a. als voorzitter, regelt het vervoer van alle instrumenten, licht- en geluidsman, pr-man, initiatiefnemer sponsoren-werving, chauffeur van Sint en Pieten, actief bij de jeugdkampen, organisator van het jaarlijkse barbecue muziekfestijn en coördinator ophalen oud papier.
1992 – 2008
Diverse functies bij Carnavalsvereniging De Leertrekkers o.a. als
Hofjonker, bestuurslid, lid van de regiecommissie, vrijwilliger Zomercarnaval en verzorgt nog ieder jaar zijn eigen buut.

2007 – heden
Vrijwilliger voor H. Gabriel Geloofsgemeenschap St. Suitbertus Stokkum
1996 – heden
Vrijwilliger bij Voetbalvereniging Stokkum o.a. als grensrechter, ondersteuner bestuur, lid van de onderhoud- en klusploeg.

2013 – heden vrijwilliger dorpsblad De Zandhaas

Reageer op dit nieuws 1
Meer berichten