Logo montferlandjournaal.nl


Praktisch Verkeersexamen Basisscholen Montferland

'S-HEERENBERG - Op woensdagochtend 17 mei nemen de leerlingen van groep 7 van de Mariabasisschool, Galamaschool en OBS ’t Montferland uit ’s-Heerenberg deel aan het Praktisch Verkeersexamen.

Het Verkeersexamen is harder nodig dan ooit, omdat het verkeer steeds drukker wordt. Ook hebben mensen meer haast gekregen in het verkeer. Kinderen moeten tussen alle auto's door hun weg van en naar school en naar andere plekken in de buurt veilig af kunnen leggen. Kennis van verkeersregels is daarvoor essentieel.

Het Praktisch Verkeersexamen is onderdeel van het totale verkeersonderwijs op de basisschool. Tijdens het Schriftelijk Verkeersexamen werd met succes getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verschillende verkeerssituaties. Maar verkeer is vooral praktijk. Omgaan met verkeerssituaties kan niet alleen uit een boekje worden geleerd. Uiteindelijk zullen leerlingen dus in de praktijk moeten worden getoetst of zij voldoende kennis en ervaring hebben om zich veilig individueel door het verkeer te bewegen.

De organisatie is in handen van de deelnemende scholen. De Politie Team Montferland zal op woensdag 17 mei vooraf de fietsen van de leerlingen controleren of zij voldoen aan de wettelijke voorschriften. Aansluitend fietsen de leerlingen individueel een route door ’s-Heerenberg. Tijdens het afleggen van deze route passeren de leerlingen zes beoordelingsposten die het verkeersgedrag beoordelen en tevens toezien op de algehele veiligheid. De basisscholen in Montferland wensen de kinderen veel succes.

Reageer als eerste
Meer berichten