Logo montferlandjournaal.nl


Stichting Dorpshuis Zeddam is de nieuwe eigenaar van het Dorpshuis. Dat is goed nieuws voor alle verenigingen uit Zeddam.  (foto: PR)
Stichting Dorpshuis Zeddam is de nieuwe eigenaar van het Dorpshuis. Dat is goed nieuws voor alle verenigingen uit Zeddam. (foto: PR) (Foto: PR)

Het Dorpshuis in Zeddam blijft behouden

Stichting Dorpshuis Zeddam is de nieuwe eigenaar van het Dorpshuis. Dat is goed nieuws voor alle verenigingen uit Zeddam. Zij weten nu zeker dat ze de komende jaren een onderkomen hebben. Dat is belangrijk voor het sociale leven in Zeddam. Cindy Veurink wordt exploitant van Het Dorpshuis.

ZEDDAM - In november 2015 kreeg Zeddam, net zoals diverse andere plaatsen in de gemeente Montferland, te horen dat enkele welzijnsaccomodaties door de gemeente afgestoten zouden worden in verband met bezuinigingen. In december 2015 werd vervolgens een werkgroep opgezet voor behoud van Het Dorpshuis. Deze bestond uit vertegenwoordigers van diverse verenigingen en Zeddams KLANKBORD. Na uitvoerig vooronderzoek bleek dat het niet eenvoudig was om voldoende draagkracht te vinden om het Dorpshuis over te nemen. Totdat Cindy Veurink te kennen gaf dat zij de uitdaging aan wilde gaan om, samen met een stichting voor het beheer, dit pand te gaan exploiteren. Uit die werkgroep werd een nieuwe Stichting samengesteld voor het beheren van dit pand. Maandag 2 oktober jongstleden werd het koopcontract ondertekend bij de notaris en werd de Stichting Dorpshuis Zeddam eigenaar van het pand. Op vrijdag 13 oktober is er voor genodigden een afscheidsreceptie georganiseerd door stichting Welcom. Vanaf 16 oktober zal Cindy de gehele exploitatie over nemen van Welcom

Meer berichten


Shopbox