Foto: Pastoor Galamaschool

Pastoor Galamaschool zamelt € 1.100,00 in voor Gambia

's-HEERENBERG - Onlangs is op de Pastoor Galamaschool in ’s-Heerenberg een grote inzamelingsactie gehouden. De Ouderraad hield onder andere een loterij, waarbij door de plaatselijke middenstand veel prijzen ter beschikking waren gesteld. De leerlingen verkochten in de kraampjes, verdeeld over de hele school, hun handelswaar waar ze thuis en op school zo druk mee bezig waren geweest; van sieraden tot kunstwerken, van straatmuziek tot tosti’s en oliebollen. Prachtige creatieve initiatieven werden ontplooid. De avond werd opgeluisterd door midwinterhoornblazers en Harmonie Crescendo. De avond werd een enorm succes; het was erg gezellig, drukbezocht en gaf uiteindelijk een opbrengst van bijna € 1.100,00 Dit prachtige bedrag werd deze week met een symbolische cheque door enkele leerlingen en ouders van de Ouderraad overhandigd aan de heer Remko Brinkhuis, secretaris van de stichting Buganala. Het schoolbestuur van PRO8 heeft zich gecommitteerd aan het ondersteunen van de activiteiten van Buganala. Zij zetten zich in voor onderwijsprojecten in Gambia. U kunt deze projecten volgen via buganala.nu.

Meer berichten