Jaarvergadering Dorpsraad Kilder

KILDER - Op woensdag 11 april houdt de Dorpsraad Kilder haar jaarvergadering in 't Kelrehuus. Er wordt teruggekeken op de afgelopen periode en vooruit gekeken naar de toekomst van Kilder. Welcom zal vertellen over hun initiatieven om de jeugd van Kilder te bereiken en te betrekken! Dini Burgers en Mientje Mulling treden af en de nieuwe bestuursleden Sandy van Zeyl en Lowiena Metzlar zullen zich voorstellen. De agenda is als volgt: Welkomstwoord, terugblik 2017, lopende projecten (Hoofdstraat, woningbouw, ontmoetingsplek, levend landschap), bestuurswisseling, presentatie door Welcom, presentatie van het Dorpsplan, presentatie van de Dorpsagenda, rondvraag en afsluiting met een drankje. De Dorpsraad Kilder hoopt u op woensdag 11 april te mogen begroeten tijdens de jaarvergadering in 't Kelrehuus. Bezoek ook eens de Facebook-pagina van de Dorpsraad.

facebook.com/dorpsraad-kilder

Meer berichten