Leefbaarheidsinitiatieven Beek/Loerbeek

BEEK/LOERBEEK - De gemeente Montferland heeft voor Beek/Loerbeek € 25.000,00 subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de leefbaarheid. De gemeente heeft de dorpsraad daarbij een coördinerende taak toebedacht. Leefbaarheid is iets dat iedere inwoner van Beek/Loerbeek aangaat, daarom heeft de dorpsraad besloten alle inwoners de kans te bieden om de invulling van de leefbaarheid mee te bepalen.
Ten eerste door iedereen in de gelegenheid te stellen een voorstel subsidieaanvraag in te dienen dat de leefbaarheid van Beek/Loerbeek verbetert. Deze subsidieaanvraag dient vóór 1 juni 2018 digitaal ingestuurd te worden naar dorpsraadbeekloerbeek@hotmail.com
Ten tweede door in een bijeenkomst voor alle inwoners van Beek/Loerbeek iedereen de gelegenheid te geven te stemmen over de voorstellen. Op woensdagavond 20 juni a.s. zullen alle subsidie-aanvragers hun aanvraag presenteren. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en aansluitend wordt door alle aanwezigen gestemd. De dorpsraad conformeert zich aan de uitslag van de stemming.
Meer informatie hierover is te vinden op dorpsraadbeekloerbeek.nl

Meer berichten