Foto: Freddy van Dijken

Kleinste partij levert wethouder en jongste raadslid

Tijdens de raadsvergadering op 26 april 2018 is Ruth Mijnen benoemd tot wethouder in het nieuwe college. Dit college bestaat naast D66 uit het CDA, LBM en de VVD. Het is de eerste keer in de geschiedenis van de gemeente Montferland dat D66 participeert in de coalitie en het college.

MONTFERLAND - De vier coalitiepartijen zullen in de periode 2018-2022 samen het dagelijks bestuur van onze gemeente gaan vormen. Er zal vooral worden gewerkt aan de nodige bestuurlijke vernieuwing, een belangrijk speerpunt van D66 in het verkiezingsprogramma. D66 is dan ook blij dat dat onderwerp sterk naar voren is gekomen in het coalitieprogramma net als duurzaamheid. De titel van het coalitieprogramma is Samen krijgen we het voor elkaar, een mooi afgeleide van “D66 krijgt het voor elkaar”. Het geeft aan dat de kleinste partij van Montferland (2 van de 25 raadszetels) er wel degelijk toe doet binnen deze coalitie. Ruth Mijnen zal zich in het nieuwe college sterk maken voor bestuurlijke vernieuwing en de communicatie met en de betrokkenheid van inwoners bij alles wat er speelt binnen de gemeente. De installatie van Ruth als wethouder betekent ook dat Freddy van Dijken, net als Ruth woonachtig in Stokkum, de nieuwe fractievoorzitter in de raad zal worden. Mark Heebing (25) uit Beek is in dezelfde raadsvergadering geïnstalleerd als lid in de nieuwe gemeenteraad en is daarmee het jongste raadslid van de gemeente Montferland. Niet voor niks had D66 volop aandacht voor jongeren in haar verkiezingsprogramma en zie je dat ook terug in het coalitieprogramma met het oprichten van een jongerenraad, aandacht voor betaalbare woningen voor starters en goed openbaar vervoer. Samen met Freddy van Dijken vormt Mark de fractie van D66 in de raad. Ook zijn de nieuwe leden voor de raadscommissies Ruimte & Financiën en Maatschappij & Organisatie benoemd. Namens D66 zullen Julia de Bruijn en Guido Seegers in de commissie Ruimte & Financiën plaatsnemen en in de commissie Maatschappij & Organisatie zullen dit Freek van der Duin en Edwin Verschoor zijn. In deze nieuwe raadsperiode zal D66 zich blijven inzetten voor goed wonen, goed onderwijs en een goed klimaat!

Meer berichten