Aanmelden voor de Schuttersbogenroute Didam 2018

DIDAM - Boogbouwers, die tijdens de aanstaande Didamse schuttersfeesten een ereboog willen plaatsen en nog geen aanmeldingsformulier hebben ontvangen voor de 25ste editie van de Schuttersbogenroute op 22, 23 en 24 juli en hieraan willen meedoen, worden uitgenodigd dit schriftelijk te melden aan de Stichting Bevordering Toerisme Didam. Het adres is Lavendelstraat 12, 6942 XP in Didam. Aanmelden kan ook per e-mail: schuttersbogenroutedidam@gmail.com Uw opgave graag uiterlijk donderdag 7 juni 2018 met nauwkeurige vermelding van de plaats van de boog en de naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon. Omdat een exacte vermelding van de plaats van de boog erg belangrijk is voor het maken van een correcte routebeschrijving, wordt gevraagd hieraan extra aandacht te besteden. Geef bijvoorbeeld aan tussen welke huisnummers en aan welke straat de boog staat. Andere herkenbare vaste kenmerken van de exacte plaats zijn ook gewenst in de omschrijving/aanmelding.

Meer berichten