Openbare wijkvergadering Didam-Zuid

DIDAM - Eugène Driessen, Ilze Goossen, Anne Reintjes en Maarten Kroesen hebben zich gebogen over de vraag of het gewenst is om de wijkraad voort te zetten. Ja, vinden wij en gelukkig ook veel betrokken bewoners uit Didam-Zuid. Er zijn veel ontwikkelingen die mogelijk invloed kunnen hebben op de leefbaarheid in de wijk. We hebben ons de afgelopen tijd beziggehouden met een aantal zaken.

Een daarvan is hangjeugd en onveiligheid. De wijkagent en BOA’s van de gemeente hebben de jongeren die rondhangen goed in beeld. De verkeerssituatie kruising Dijksestraat en Kerkwijkweg. Omwonenden en gemeente hebben inmiddels afspraken gemaakt over een verbetering van de situatie (het is nog niet opgelost). Daarnaast is de onveilige situatie voor lopers en fietsers op de rotonde Ruigenhoek onder de aandacht van de gemeente gebracht. Momenteel wordt gewerkt aan een passende oplossing. En er valt nog meer te bespreken. Wij zullen de agenda voor de vergadering binnenkort met u delen. Uw betrokkenheid is waardevol voor onze wijk. We hopen u dan ook graag te zien op 11 juni aanstaande, aanvang 19.30 bij Plok!

Meer berichten