De akkers rondom het Bergherbos zitten momenteel vol met leven. De korenbloemen zijn voor bijvoorbeeld (solitaire) bijen een welkome voedselbron. (foto: Janine Pelgrum)
De akkers rondom het Bergherbos zitten momenteel vol met leven. De korenbloemen zijn voor bijvoorbeeld (solitaire) bijen een welkome voedselbron. (foto: Janine Pelgrum) (Foto: )

Akkers vol leven rondom het Beekse Bergherbos

van de redactie

Het is volop voorjaar in het Montferland. Mensen trekken erop uit om van de natuur te genieten. Rondom het Bergherbos werkt Natuurmonumenten hard aan een bijzonder akkercomplex, dat zich in deze tijd van het jaar van zijn mooiste kant laat zien. Wuivende graanvelden met rogge, gerst en spelt met akkerflora als korenbloem, klaproos en kamille.

BEEK - Deze biologische akkers zijn een mooi leefgebied voor akkervogels zoals de patrijs. Ook reeën foerageren er en houden zich schuil in de bosranden. Insecten profiteren volop van de akkerflora. Dankzij een subsidie vanuit het grensoverschrijdende Interreg-project Zicht op heden en verleden kunnen de akkers nog rijker gemaakt worden. Zo zijn er solitaire bomen aangeplant, die dienen als rustpunt/uitkijkpunt voor (roof)vogels. De overgang tussen akker en bos wordt geleidelijker gemaakt, door bomen te verwijderen en meer struiken aan te planten. Op deze manier bieden de bosranden meer beschutting aan reeën, kleine zoogdieren en akkervogels. Er worden speciale vogelakkers ingezaaid, die bestaan uit een mix van granen en zonnebloemen. In de zomer gonst het hier van de insecten. Deze zijn niet alleen van cruciaal belang voor de bestuiving van gewassen, maar dienen zelf ook als voedsel voor vogels. In de winter laat men het gewas op deze akkers staan. Zwermen vogels, bijvoorbeeld groenlingen, doen zich tegoed aan de zaden en komen zo de winter door. Kortom de akkers rondom het Bergherbos zitten vol leven. U bent van harte welkom om te komen genieten van deze akkers. Natuurmonumenten vraagt u wel dit enkel vanaf de opengestelde wegen en paden te doen en met een aangelijnde hond. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat de rust op de akkers bewaard blijft, de natuur goed kan floreren en dit bijzondere stuk cultuurlandschap behouden blijft.

Meer berichten