Duur schooljaar staat weer voor de deur

Basisonderwijs en voortgezet onderwijs zijn kosteloos in Nederland, maar scholen mogen wel een vrijwillige bijdrage vragen van ouders. In de praktijk worden ouders voor aanvang van een nieuw schooljaar vaak geconfronteerd met een flink bedrag aan school gerelateerde kosten, waarvan het vrijwillige karakter niet altijd even duidelijk is.

MONTFERLAND - Het gaat dan bijvoorbeeld om een ouderbijdrage, een bijdrage voor een schoolreis of de aanschaf van een computer. Niet alle ouders kunnen dit betalen. Omdat zij willen dat hun kinderen gewoon mee kunnen doen met de rest en niet buiten de boot vallen, voelen velen onder hen een enorme druk om dit wel te betalen. Stichting Leergeld vraagt aandacht voor deze problematiek, en roept scholen op om hier verantwoordelijkheid in te nemen en er, eventueel samen met Stichting Leergeld, voor te zorgen dat alle kinderen kunnen meedoen. "In elke schoolklas zitten gemiddeld twee of drie kinderen die opgroeien in gezinnen waarvan de ouders/opvoeders van weinig geld moeten rondkomen. Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat niet alle ouders de gevraagde bijdragen kunnen betalen en dat sommige ouders ver gaan om de 'verplichtingen' van school te kunnen voldoen, omdat zij een enorme sociale druk voelen. Dat gaat soms ten koste van andere noodzakelijke uitgaven, zoals huur, en soms steken ze zich zelfs in de schulden", aldus Gaby van den Biggelaar, directeur van Leergeld Nederland. Via honderd lokale stichtingen, die samen actief zijn in 260 gemeenten, biedt Stichting Leergeld kinderen uit minimagezinnen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

'Soms steken ouders zich zelfs in de schulden'

Stichting Leergeld ondersteunt daarom hun ouders met bijvoorbeeld de aanschaf van schoolspullen, een bijdrage voor een schoolreis, een computer of een fiets of met de contributie voor een sportvereniging. Zodat kinderen niet aan de zijlijn hoeven te blijven staan, maar zich kunnen ontwikkelen! Zelfs als uw kind naar de basisschool gaat en wil deelnemen aan de Vakantiespelen kunt u dit jaar een beroep doen op Stichting Leergeld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniëlle Hoppen, Coördinator, Stichting Leergeld de Liemers. Tel: 0316-764000 of email: info@stichtingleergelddeliemers.nl. Stichting Leergeld de Liemers heeft als doel te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terechtkomen. Met name voor kinderen van ouders die weinig tot geen financiële middelen hebben. De stichting richt zich op alle schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar binnen de gemeenten Montferland, Zevenaar, Duiven en Westervoort. Voor meer info over Stichting Leergeld de Liemers gaat u naar onderstaande website.

leergelddeliemers.nl

Meer berichten