Wethouder Gerard Nijland legt de eed af. Foto: Miranda van Balveren
Wethouder Gerard Nijland legt de eed af. Foto: Miranda van Balveren

Nieuwe coalitie geen verrassing

Algemeen

‘s-Heerenberg - Tijdens de raadsvergadering van 11 mei werden vier wethouders benoemd. Drie wethouders uit de coalitie die in februari klapte, keren weer terug. De vierde wethouder komt uit de gemeente Zevenaar, het CDA droeg Gerard Nijland voor en ook hij kreeg een meerderheid van stemmen van de gemeenteraad.

Door Karin van der Velden

Van de euforie die er bij het tekenen van het raadsakkoord nog was, leek weinig te zijn overgebleven tijdens de raadsvergadering. Volgens sommige raadsleden is de nieuwe coalitie door achterkamertjespolitiek tot stand gekomen. De partij Helder kreeg de grootste klap te verduren. Zij kwamen bij de verkiezingen in 2022 als grote winnaar uit de bus. Onder leiding van Rob Mos steeg het aantal zetels van één naar vijf. Mos nam het voortouw bij het vormen van de coalitie, maar de samenwerking met PvdA en LBM strandde. Wethouders Ingrid Wolsing en Jeanette Derksen hadden geen vertrouwen meer in een constructieve samenwerking met Mos. Hoewel Mos vond dat er nog mogelijkheden waren om de breuk te herstellen, werd in de wandelgangen al snel geroepen dat terugkeer er voor hem niet inzat. Er werd zelfs door inwoners een petitie gestart, die voorafgaand aan de raadsvergadering werd aangeboden. Dat 524 mensen de petitie tekenden, maakte geen verschil.
De gemeenteraad presenteerde op 1 mei het Raadsakkoord “Samenwerken voor de inwoners van Montferland”. De manier waarop het tot stand kwam, is uniek in Nederland, meestal is het de coalitie die een akkoord sluit. Alle partijen hadden invloed en het akkoord werd dan ook door alle acht fractievoorzitters ondertekend. In de raadsvergadering moest er nog een klap op worden gegeven. Dat moest gedaan worden door negen partijen, want op 2 mei werd bekend dat de wegen van Joost Gerritsen en Lijst Groot Montferland zich scheidden. Gerritsen gaat verder als de partij Daadkracht.

Bij het behandelen van de motie over goedkeuring van het Raadsakkoord hield Karin Straatsma een emotioneel betoog waarin ze aangaf dat het haar partij Helder enorm heeft teleurgesteld dat er niet is gekeken naar de mogelijkheid om Rob Mos terug te laten keren als wethouder. Ze riep namens Rob Mos de raadsleden op om bij het uitbrengen van hun stem het hart te volgen en te bedenken wat Mos nou eigenlijk heeft misdaan. De fractie Helder vindt dat er weer een zwarte bladzijde aan de Montferlandse politiek is toegevoegd en dat de inwoners niet serieus worden genomen. 

Martin Som (VVD) stelde dat er alleen iets verandert als er een slagvaardig, heel nieuw en fris college wordt gekozen. Het proces om te komen tot een nieuw college moet transparant zijn en dat betekent dat de uitkomst van de gesprekken met de kandidaat-wethouders gedeeld moet worden met de raad. John Teunissen (CDA) vindt dat de gemeenteraad trots mag zijn op de manier waarop in de afgelopen periode in gezamenlijkheid besluiten zijn genomen. De onenigheid die was ontstaan, kon niet opgelost worden. De raad heeft toen verantwoordelijkheid genomen die tot een raadsbreed akkoord heeft geleid. Opnieuw werden de handen ineen geslagen. Teunissen benadrukt dat het nieuwe college de opdracht heeft om het akkoord uit te voeren met de kaders die door de raad zijn gesteld. 

Vier of vijf wethouders?
In de wandelgangen was de rekensom al gemaakt. CDA nam het initiatief om een nieuw college te vormen. Met LBM, Lijst Groot Montferland en PvdA hebben zij samen vijftien zetels. Als raadsleden van die partijen op elkaars kandidaat stemmen, is duidelijk welke vier wethouders in het college zitting nemen. Vier partijen die buiten de boot zullen vallen, hebben een amendement ingediend waarmee ze pleiten voor vijf wethouders. Montferland mag er 5,5 hebben.

Joost Gerritsen is initiatiefnemer van het amendement en vindt dat de uitvoering niet gedaan kan worden door slechts vier wethouders. Volgens Freddy van Dijken laat de manier waarop de wethouders gekozen zullen worden weer zien dat het politiek gekonkel waar Montferland zo goed in is weer terug is. D66 had een zeer goede kandidaat, maar heeft deze teruggetrokken ‘omdat de keus al gemaakt was’ en de kandidaat geen kans had. John Teunissen krijgt dan ook het verwijt dat hij de deals al had gemaakt voor er met iedereen gesproken werd. Els Rutting (PvdA) snapt de reactie van Van Dijken niet, hij is zelf bij het hele proces betrokken geweest. Het voelt voor haar als een grote teleurstelling dat de term achterkamertjespolitiek is gevallen. Ook John Teunissen geeft aan dat het proces gelopen is als afgesproken. Als Van Dijken niet tevreden was, had hij dat direct moeten aangeven. Martin Som (VVD) pleit ook voor uitbreiding. Het amendement van Gerritsen krijgt steun van Helder, D66 en VVD. Omdat vijf fracties tegenstemmen, wordt het verworpen.

De stemming
Nadat 24 raadsleden elk maximaal vier stemmen hebben uitgebracht, blijkt dat Jeanette Derksen (LBM) en Henk Groote (Lijst Groot Montferland) met zestien stemmen en Gerard Nijland (CDA) en Ingrid Wolsing (PvdA) met vijftien stemmen tot wethouder zijn gekozen. Martin Som (VVD) kreeg negen stemmen, Rob Mos (Helder) zes en Joost Gerritsen (Daadkracht) drie. Voor het eerst in de geschiedenis heeft Montferland geen Didamse wethouder.

Burgemeester Harry de Vries sluit de vergadering met de oproep om het positieve van de avond de boventoon te laten voeren. Hij begrijpt dat er deze avond ook wonden zijn geslagen. Hij wenst iedereen, zeker het nieuwe college, inspiratie en succes. Het echte werk begint nu!

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal