Fietsen, geparkeerd voor 't Heuveltje
Fietsen, geparkeerd voor 't Heuveltje (Foto: B. Hendricksen)

Grote opkomst bijeenkomst leefbaarheidsinitiatieven Beek/Loerbeek

BEEK/LOERBEEK - Alle inwoners van Beek en Loerbeek hebben onlangs kunnen stemmen op de projecten die meedongen naar de leefbaarheidssubsidie die door de gemeente beschikbaar is gesteld. De uitslag van de uitgebrachte stemmen was overduidelijk. Een grote meerderheid heeft gekozen voor de financiering van de eerste fase van het dorpshuis. De gemeente Montferland heeft voor Beek/Loerbeek € 25.000,00 subsidie beschikbaar gesteld in het kader van de leefbaarheid. De gemeente heeft de dorpsraad daarbij een coördinerende taak toebedacht. Een oproep van de dorpsraad in april jongstleden heeft zes projectvoorstellen opgeleverd. Uit de grote opkomst blijkt dat dit onderwerp leeft binnen de gemeenschap, ongeveer 230 mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de dorpsraad aan de inwoners van Beek/Loerbeek om te komen stemmen. De projecten werden in korte presentaties toegelicht door de initiatiefnemers. Aansluitend was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de initiatiefnemers en er kon gestemd worden. Om 21.30 uur sloot de stembus en heeft de dorpsraad de stemmen geteld. Uit de telling bleek dat het initiatief van de Stuurgroep Dorpshuis veruit de grootste voorkeur had. De initiatiefnemers zijn inmiddels persoonlijk op de hoogte gebracht van de uitslag door de voorzitter en de subsidie aanvraag wordt ingediend bij de gemeente. Die bepaalt uiteindelijk of de subsidie verstrekt wordt.

dorpsraadbeekloerbeek.com

Meer berichten