Dit weekend barsten de schuttersfeesten weer los in de gemeente Montferland.
Dit weekend barsten de schuttersfeesten weer los in de gemeente Montferland. (Foto: PR)

Compleet programma Schuttersfeesten 2018

MONTFERLAND - Hieronder een overzicht van de activiteiten van de zeven schutterijen die uit Didam/Nieuw-Dijk/Oud-Dijk/Loil die dit weekend weer hun schuttersfeesten vieren:

Schutterij St. Martinus Greffelkamp

Vrijdagavond 20 juli:

Het bestuur zal een bezoek brengen aan alle bogenbuurten om ze een kratje bier te overhandigen.

Zaterdag 21 juli:

9.30 uur: opbouwen van het feestterrein en versieren van de tent.

18.00 uur: uitgifte van de lidmaatschapskaarten en gelegenheid om te oefenen met het schieten, ringsteken en kruisboogschieten. Alleen voor leden en m.m.v. DJ Guus.

Zondag 22 juli:

12.45 uur: schutterij St. Martinus zal de vlag hijsen met daarna een optreden van de majorettes.

13.00 uur: afmars vanaf "ons eigen ding" om van daaruit onder een aantal bogen door te trekken in de buurtschap Greffelkamp. Aan de Loilderhofweg worden de koningen Rob en Noeki Peters en Ilona en Wilco Keuben opgehaald. Ter plekke zal een vendelhulde aan deze koningen worden gebracht.

14.00 uur: deelname van de majorettes voor een optreden bij het oude gemeentehuis.

15.00 uur: afmars richting het oude gemeenteplein voor de gezamenlijke aubade met alle Didamse schutterijen aan de gemeentelijke autoriteiten.

16.00 uur: vendelhulde op het oude gemeentehuisplein.

16.45 uur: defilé op het gemeenteplein.

18.00 uur: aankomst feesttent aan de Manhorstweg.

20.00 uur: aanvang feestavond m.m.v. toporkest Cabrio

Maandag 23 juli:

7.45 uur: afmars naar de Mariakerk om deel te nemen aan de H. Mis met de 5 Didamse schutterijen.

8.30 uur: H. Mis

9.30 uur: gezamenlijke vendelhulde aan de kerkelijke autoriteiten met aansluitend een defilé .

10.00 uur: een bliksem bezoek aan de bewoners van Meulenvelden met een korte vendelhulde. Daarna trekt de schutterij nog weer onder een aantal erebogen door.

11.30 uur: aankomst van schutterij St. Martinus bij de feesttent aan de Manhorstweg. Hier zullen de huidige koningen het openingsschot lossen en het ringsteken openen. Aansluitend beginnen de ringsteek- en schietwedstrijden voor het koningschap, en het kruisboogschieten. Nieuw dit jaar is de strijd om de jeugdkoning(in). Zowel voor het ringsteken als het schieten.

16.00 uur: rond dit tijdstip zullen de nieuwe koningen bekend zijn en zal aansluitend een vendelhulde voor hen volgen. Deze dag wordt opgeluisterd door DJ Niels.

Schutterij De Eendracht

Zaterdag 21 juli

In de ochtenduren wordt het feest-/wedstrijdterrein op de locatie Lieve Vrouweplein/Wilhelminastraat (tussen Mariakerk en Jan & Jan) in gereedheid gebracht. Tevens worden in de Burg. Kronenburglaan (nabij Hotel De Harmonie), op het Lieve Vrouweplein (nabij Jan & Jan) en in de Stationslaan (nabij Café Uniek) de drie schuttersbogen opgericht

Zondag 22 juli

Alle geüniformeerde leden treden aan om 10.30 in de schutterstent die gelegen is in de schaduw van de Mariakerk. Hierna bezoeken zij Zorgcentrum Meulenvelden, en brengen zij de jaarlijkse vendelhulde aan beschermheer Notaris Laarberg.

Hierna zal de bonte stoet in beweging komen om samen op te trekken aar Café UNIEK alwaar schutterskoning Rutger Rutjes en ruiterkoning Tom Jansen en hun koninginnen worden ingehaald en tevens is er een bezoek aan de schuttersbogen. Nadat de inwendige mens is versterkt, wordt er koers gezet richting gemeentehuis voor het defilé en de gezamenlijke vendelhulde om 16 uur, van de zeven Didamse schutterijen aan het gemeentebestuur en de Didamse bevolking. Na afloop van de vendelhulde en defilé zal Schutterij De Eendracht terugkeren naar de schutterstent op het veld voor de Mariakerk.

Om 20 uur begint voor de leden de feestavond bij Jan & Jan, waarbij de muziek wordt verzorgd door de Xo band.

Maandag 23 juli

In de vroege ochtenduren zal de wekploeg weer op pad gaan om de koningsparen en andere prominente leden op een gepaste wijze te wekken.

Hierna zal de schutterij deelnemen aan de traditionele Schuttersmis in de Mariakerk. Na terugkomst op het feestterrein bij de Mariakerk zullen de wedstrijden om het koningschap bij de schutters en ruiters om 11 uur beginnen. Het kampen om het koningschap zal omstreeks 13.30 uur volgen. Zodra de nieuwe schutterskoning, ruiterkoning en jeugdkoningen bekend zijn, wordt er een vendelhulde aan de nieuwe koningsparen gebracht en worden op het terrein de overige prijzen van de jeugdwedstrijden uitgereikt. Het einde van het feest in de tent, zal zijn om ongeveer 17 uur.

Na een korte onderbreking is het om 19 uur weer tijd om aan te treden voor het inhalen van de nieuwe koningen bij café Uniek. Na het inhalen worden de nieuwe koningsparen begeleid naar Jan & Jan, waar het feest zal losbarsten. Tijdens deze avond worden de nieuwe koningen en overige prijswinnaars door beschermheer Henk Laarberg gehuldigd.

Dinsdag 24 juli

Vanaf 10 uur wordt het feest-/wedstrijdterrein opgeruimd. Tevens zullen de schuttersbogen worden afgebroken. Hierna zal bij Jan & Jan het gebruikelijke "vat leegmaken" beginnen.

Schutterij De Heegh

Vrijdag 20 juli:

19.00 tot 20.00 ophalen spaargeld en lidmanschapskaart.19.00 tot 23.00 gezellig samen zijn en officieel begin van het schuttersfeest.

Zondag 22 juli:

Tussen 11.00 en 11.30 verzamelen Bij de Voorzitter aan de Koeleplekstraat 3. Parkeren is niet in de straat maar op de parkeerplaats aan de Verheystraat 2 bij de Poort van Diem, het voormalige kelsenhof.11.45 aantreden en opstellen voor vertrek.12.00 vertrekken naar het beschermpaar en vervolgens de route naar de koningsparen en bogen, waar bij boog 2 een korte stop is voor een versnapering, en dan op naar het gemeente huis. Na afloop weer naar de Voorzitter waar we uiterlijk 18.00 allemaal weg moeten zijn.20.00 aanvang feestavond tot 00.30.

Maandag 23 juli:

8.00 verzamelen bij de V.z. parkeren ook weer aan de Verheystraat 2. 8.15 vertrekken naar de Kerk 8.30 kerkdienst. Tevens zal worden begonnen met opbouwen van het veld.11.00 aanvang wedstrijden d.m.v. koningsschot en koningsrit. Verwacht einde en feliciteren van de nieuwe koningsparen om 15.00.Daarna gezamenlijk opruimen! 17.30 aantreden voor het inhalen van de nieuwe koningsparen. De locatie zal worden bepaald wanneer de nieuwe koningsparen bekend zijn.20.00 tot 00.30 feestavond.

Dinsdag 24 juli:

10.00 verzamelen op het veld om de laatste beetjes op te ruimen en ondertussen gaan de nieuwe koningsparen foto's maken.Als de nieuwe koningsparen zijn gearriveerd zullen we beginnen met wedstrijd voor de nieuwe knuppel koningin.Rond 15.00 á 15.30 verwachten we een einde te kunnen maken aan het officiële schuttersfeest, en te beginnen aan een welverdiende vakantie

Schutterij Loil Vooruit

Zaterdag 21 juli start het keurkorps vanaf 20.00 uur met een gezellige avond in de feesttent op het kerkplein. Op deze avond worden ook de jubilarissen van het keurkorps gehuldigd.

Zondagmorgen 22 juli om 09.00 uur is de schuttersmis met aansluitend de sacramentsprocessie. Na afloop is er een optreden van de majorettes en een vendelhulde voor alle belangstellenden op het kerkplein.

Zondagmiddag om 12.30 uur vertrek vanaf de feesttent voor het ophalen van de schutterskoning Luuk Jansen, ruiterkoningspaar Barry en Christel van Dulmen en de jeugdkoningen Pien Hetterscheid en Stijn Scholten, aansluitend wordt een bezoek gebracht aan de schuttersboog aan de Doesburgseweg.

De majorettes nemen vanaf 14.30 uur deel aan het gezamenlijk majorette optreden op het gemeenteplein in Didam.

Om 16.00 uur neemt schuttersgilde Loil-Vooruit deel aan het gezamenlijke defilé van de 7 schutterijen op het gemeenteplein in Didam. Op de terugweg vanuit Didam wordt een bezoek gebracht aan de schuttersboog in de Schuttersstraat.

Zondagavond start om 20.00 uur het schuttersbal in de feesttent met om 20.30 uur de huldiging van de leden die 25, 40 en 50 jaar lid zijn.

Maandagmorgen 23 juli om 8.30 uur vertrek vanaf de feesttent voor het ophalen van de koningsparen met aansluitend een bezoek aan de schuttersbogen aan de Wehlseweg, Pastoor Indenstraat en de Holthuizenstraat.

Om 12.00 uur is er een gezamenlijke lunch op het kerkplein.

Om 13.00 uur starten de wedstrijden om de koningstitels en de kinderspelen.

Vanaf 15.00 uur wordt begonnen met het kampen bij het ringrijden en de schietwedstrijden. Alle wedstrijden worden gehouden op het feestterrein rondom de kerk in het centrum van Loil.

De huldiging van de nieuwe koningsparen zal omstreeks 17.00 uur plaatsvinden.

Maandagavond start om 20.00 uur het schuttersbal in de feesttent op het kerkplein met om 20.15 uur de prijsuitreiking en huldiging van de nieuwe koningsparen.

Om 00.30 uur eindigt het schuttersfeest 2018.

Dinsdag 24 juli wordt vanaf 10.00 uur opgeruimd met aansluitend het vat leeg maken bij Café de Papegaai.

Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk

Zaterdag 21 juli:

Van 19.00 tot 21.00 uur wordt de spaarkas uitbetaald en kan men zich aanmelden als lid.

Hierna is er tot 00.30 uur muziek met DJ James.

Zondag 22 juli:

Om 8.45 is er een korte rondgang door het dorp, gevolgd door een kerkviering.

Om 13.30 zullen de koningen worden ingehaald aan de Pastor Smits straat , waarna de schutterij vertrekt naar Didam voor de aubade aan de gemeentelijke overheid.

Omstreeks 16.45 trekt de schutterij terug naar Nieuw-Dijk, waarbij onder een aantal bogen zal worden doorgetrokken.

Om 19.00 is de aankomst in de feesttent en is er een muziekavond met medewerking van muziekband "Kaliber".

Om 00.30 sluit het feest

Maandag 23 juli

Om 08.15 verzamelt de schutterij zich en vertrekt dan naar de buurtschap "Porredarp"

Na terugkomst van de schutterij, omstreeks 10.30 uur, beginnen de koningswedstrijden voor jeugdkoning, schutterskoning en ruiterkoning.

Voor de dames worden schietwedstrijden georganiseerd door schietvereniging "Mik Wis".

De jeugd van 12 t/m 15 jaar kan deelnemen aan schiet- en ringrij wedstrijden.

Voor de kinderen organiseert het jeugdwerk een eigen schuttersfeest in de Meikever, de koningen bij deze jeugd zullen officieel worden ingehaald en worden gehuldigd, waarna om 16.00 uur het middag programma wordt afgesloten.

Om 17.00 uur treedt de schutterij weer aan, om de nieuwe koningen in te halen. Om 19.15 zullen de prijzen worden uitgereikt en jubilarissen worden gehuldigd, waarbij burgemeester Peter de Baat aanwezig is.

Na het formele gedeelte start de feestavond met "Kaliber".

Om 00.30 sluit het feest.

Dinsdag 24 juli:

Om 9.30 uur wordt de feest tent opgeruimd.

Van 12.00 tot 16.00 uur kan dan het vat worden leeg gemaakt, waarna het schuttersfeest 2018 wordt afgesloten.

Schutterij St. Isodorus

Het schuttersfeest 2018 is voor Oud-Dijk een jaarlijks hoogtepunt voor iedereen maar zal ook voor tal van Old-Diekse een nieuwe ervaring zijn. Zo blijft een eeuwen oude Diekse traditie springlevend.

Het aantal nieuwe bewoners is behoorlijk in Oud-Dijk, met name in de Kerkwijk maar ook op verschillende plekken in het buitengebied hebben velen hun habitat gekozen in Old-Diek.

Het schuttersfeest is een uitgelezen moment om hen van harte welkom te heten in de Oud-Dijkse buurtschap. alwaar het woord Naoberen telkens invulling krijgt.

Het schuttersfeest in Oud-Dijk is als volgt geprogrammeerd:

Maandag 16 juli zal Schutterij St. Isidorus het schuttersfeest vieren met het senioren contact vanaf 19.00 uur bij Jan&Jan. Een geweldige start van het jaarlijkse schuttersfeest.

Op dinsdag 17 juli zal er met een grote groep vrijwilligers de tent worden gezet en worden gestart met de feest/wedstrijd terrein inrichting aan de Dijksestraat 48. In deze week zullen ook de verschillende bogen door buurten en vriendengroepen worden opgericht. Dat zal op zaterdagmiddag worden afgesloten met een gezellig samenzijn onder prachtige bogen her en der in Old-Diek. Dat alles is de opmaat naar het eigenlijke schuttersfeest. Op zondag 22 juli zal na de opening bij Partycentrum Plok om 10.45 uur naar de nieuwe beschermheer aan de Fluunseweg worden opgemarcheerd. Omstreeks 11.00 uur zal Xaf Hendriksen worden geïnstalleerd samen met twee nieuwe bestuursleden Martine Jansen en Wilma Koppenol. Vervolgens zal de schutterij haar pad vervolgen langs de verschillende bogen in de buurtschap te weten: -De Plokkboog aan de Ravenstraat bij Hagendoontje, -de ronde boog van Vendeliers en de buurt aan de Dijksestraat, - de jubilerende boog Van Geemen aan de Kerkwijkweg, - de jongste boog in de Gruttostraat en -de oudste boog Boog De hoge End anno 1931 en tot besluit boog De hoge End anno 1989 aan de kollenburgweg.

Daarmee is de bogen route afgerond en is de schutterij klaar voor de opmars naar de gezamenlijke vendelhulde aan het gemeente bestuur en de duizenden toeschouwers, op het oude gemeente plein. Dit jaar onder leiding van Schutterij De Eendracht.

Na dit prachtige schouwspel en kippenvelschuttersmoment, trekt de Oud-Dijkse schutterij terug naar partycentrum Plok Waar om 20.00 uur het schuttersfeest zal losbarsten. Alle nieuwe Oud-Dijkse buurtbewoners maar ook alle schutters zijn dan weer van harte welkom.

Maandagochtend uur zal de schutterij om 7.45 verzamelen bij de Plok om naar de Mariakerk te trekken voor de gezamenlijke schuttersmis. Naderhand zal de schutterij gezamenlijk brunchen op het feestterrein aan de Dijksetraat 48 waarna om 11.30 uur de wedstrijd zal losbarsten. Ook hier is heel Oud-Dijk van harte welkom. Dit is het uitgelezen moment om het schuttersfeest te ervaren en mee te vieren. Omstreeks 15.30 zal het kampen de koningstitels beginnen, het belooft weer een zinderende strijd te worden om de titel Koning van Oud-Dijk. Om 18.30 uur zal de schutterij bij de Plok opstellen om de nieuwe koningen in te halen om vervolgens het slotfeest te vieren bij Plok. Dinsdag en woensdag zal worden opgeruimd en gezellig worden nagezeten Daarmee is het Oud-Dijks schuttersfeest gevierd en begint het uitkijken naar schuttersfeest 2019.

Schutterij Wilhelmina

Zondag 22-07-2018 11:45 aanwezig/commandanten bespreking (VDZ) 12:15 opstellen12:30 vertrekken richting koningsparen12:45 huldiginskonings paren13:15 vertrekken richting Meulenvelden13:30 huldiging Meulenvelde / Majorette EERST13:45 Majorette richting Oude gemeente plein14:00 Majorette dansen/14:15 gereed14:30 vertrekken richting de boog/ majoretten voegen bij Meulenvelde in14:45 Huldiging Boog/ aansluitend drankje15:30 vertrekken richting Jan en Jan.16:00 Defile17:00 af marcheren17:30 einde
Maandag 23-07-20187:30 aanwezig bij de harmonie7:45 opstellen8:00 vertrekken richting kerk8:15 twee vendeliers (gerald) Lisa Polman voorbede.8:30 start mis9:30 einde mis9:45 start vendelhulde pastores.10:15 vertrek richting park.10;30 broodmaaltijd voor meelopende leden.11:00 beginnen van de wedstrijdenStartschot oude koning abdicatie (ketting af).Z.s.M na de wedstrijden veld afbreken met zijn alleAansluitend koningsboog verzetten+- 17:00 Gezamenlijk eten18:30 vertrek richting koningsparenHuldingen koningsparen bij de nieuwe koningVoor 20:00 in de zaal terug.20:00 begin feest.
Dinsdag 24-07-2018

Vatleeg maken (alleen voor Leden)Zaal open 12:00Inleg 16,50/ 17,50 Kinderen een euro10:00 koningsfoto (roy).

Eind 17:00

Meer berichten