De nieuwe leden van schutterij St. Jansgilde presenteren zich. (foto: Sil Jansen)
De nieuwe leden van schutterij St. Jansgilde presenteren zich. (foto: Sil Jansen)

De kermis van Beek-Loerbeek heeft dit jaar een nieuwe indeling

In het laatste weekend van augustus houdt het St. Jansgilde uit Beek-Loerbeek traditioneel een kermis. In de huidige veranderende samenleving gaat het St. Jansgilde verder met de modernisering van de kermis. "We zien dat mensen meer en meer naar de eigen agenda kijken dan naar de datum van een kermis", aldus de recent aangetreden voorzitter Chiel Berndsen. "Daarom heeft het St. Jansgilde ervoor gekozen om de kermisfestiviteiten compacter te maken."

BEEK/LOERBEEK - De kermis van 2018 begint op zaterdag 25 augustus met het ophalen van de koningsvogel welke op de maandag zal bepalen wie de nieuwe kermiskoning wordt. Deelnemers aan dit koningsschieten kunnen zich opgeven tijdens het kramentellen. Op de zondagmiddag is de dagindeling veranderd. Op 26ste augustus begint de optocht door Beek en Loerbeek om 13.30 uur in plaats van 14.30 uur.

Burgemeester te gast

Burgemeester De Baat wordt bij de pastorie opgehaald door muziekvereniging volharding, Schutterij en Gildemeesters en gastvereniging Schutterij St Johannes uit Zeddam. Bij St. Jan zullen een tiental nieuwe leden voor het eerst meetrekken. Aansluitend volgt de officiële opening door de burgemeester en beginnen omstreeks 15.00 uur de festiviteiten op het gildeterrein én in het Gildehuis.

Maandag ongewijzigd

De Indeling van de maandag blijft ongewijzigd. De dinsdagmiddag staat in het teken van jong en oud. De schoolvakantie is weer voorbij en kinderen moeten dinsdag gewoon naar school. Het Rondeel wil eraan meewerken dat de kinderen die naar de kermis mogen van hun ouders om 13 uur vrij krijgen, zodat zij kunnen deelnemen

aan de activiteiten voor de kinderen die om 13.30 uur starten. Omstreeks hetzelfde tijdstip zullen de ereleden beginnen met seniorenschieten. Als de kinderkoning en de koning van de ereleden bekend zijn zullen zij in de loop van de middag officieel geïnstalleerd worden. Omstreeks 19.00 uur vinden de prijsuitreikingen plaats. Daarna gaat men door zolang het gezellig is en eindigt de kermis 2018 in de loop van de avond. Alle verdere activiteiten, vertrek- en begintijden zijn op de internetsite van het St. Jansgilde te vinden.

sintjansgilde.nl

Meer berichten