De gemeente Montferland stimuleert innovatie. Wethouder Martin Som zegt dat veel bedrijven subsidie op de plank liggen. (foto: Karin van der Velden)
De gemeente Montferland stimuleert innovatie. Wethouder Martin Som zegt dat veel bedrijven subsidie op de plank liggen. (foto: Karin van der Velden)

'Ondernemers laten geld liggen'

De gemeente Montferland heeft in 2017 een potje van € 250.000,00 beschikbaar gesteld voor innovatieve en duurzame projecten. Tot nu toe kregen twee bedrijven een bijdrage. Wethouder Martin Som vindt het jammer dat niet meer bedrijven gebruik maken van de regeling en doet een oproep.

DIDAM - In juni van dit jaar kreeg Hoveniersbedrijf Gouden Handen uit Azewijn als eerste ondernemer een bijdrage uit het fonds. Het Azewijnse bedrijf investeerde in tuingereedschappen die werken op energie van zonnepanelen en in een systeem waarmee klanten hun tuinontwerp in 3D kunnen zien. De bijdrage bedroeg ruim € 13.000,00 op een totale investering van ruim € 53.000,00. Eind september kreeg taxibedrijf Buiting uit Stokkum een kwart van zijn investering in elektrische auto's en zonnepanelen terug. Het bedrijf nam ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Door de steun van de gemeente, die ruim € 33.000,00 bedroeg, werd het mogelijk elektrisch te gaan rijden. "Op dit moment zijn er nog twee andere aanvragen in behandeling," vertelt Martin Som. "en dat mogen er best meer worden!" Bedrijven die voor een bijdrage in aanmerking willen komen moeten in Montferland gevestigd zijn en minimaal vijf medewerkers hebben. De innovatie moet bijdragen aan duurzaamheid en minimaal voor een halve fte werkgelegenheid zorgen. De subsidie bedraagt een kwart van de investering, met een € 2.500,00 en een maximum van € 50.000,00. Nadat een aanvraag is ingediend, beoordeelt een externe commissie van onafhankelijke deskundigen of de innovatie in aanmerking komt voor subsidie.

Deze commissie bestaat uit drie ervaren ondernemers. Als een aanvraag niet helemaal aan de eisen voldoet, kan de commissie aanvullende vragen stellen, voordat zij advies uitbrengt. Bij een positief advies van de commissie, beslist het college of de subsidie wordt toegekend. Een aanvraag zal na een positief niet zo gauw worden afgewezen. Bedrijfscontactfunctionaris Werner van Dinter is beschikbaar om met ondernemers over de innovatie te sparren. Er zijn ook andere instanties die graag helpen, zoals Ondernemen Gelderland, het Achterhoeks Centrum voor Technologie en Oost NL. De boodschap van deze adviseurs is dat als je een idee hebt om je bedrijf te laten groeien, je vooral het gesprek met hen moet aangaan. Zelfs als gesprekken uiteindelijk niet resulteren in financiële steun, helpen ze om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden die je als ondernemer hebt. Het is niet zo dat er alleen subsidie is voor productontwikkeling, die is er ook voor investeringen in innovatieve marketing, groei van de werkgelegenheid, kennisontwikkeling en andere groeimogelijkheden. Voor werkgevers die mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt inzetten is er ook een mogelijkheid om aanspraak te maken. Meer informatie en een aanvraagformulier vindt u op de website montferland.info/innovatiefonds.

Meer berichten