Wethouder Walter Gerritsen spreekt de aanwezigen ouderen uit Montferland en het Duitse Weeze toe. (foto: Bart Hendricksen)
Wethouder Walter Gerritsen spreekt de aanwezigen ouderen uit Montferland en het Duitse Weeze toe. (foto: Bart Hendricksen)

Ouderen voor de 39ste keer bij elkaar op bezoek

van de redactie

De 39ste uitwisseling tussen de ouderenbonden uit Beek/Loerbeek/'s-Heerenberg en Weeze (Duitsland) werd onlangs gehouden. Ditmaal waren de gasten uit Duitsland te gast in de Averhof in Beek. Deze middag werd mede mogelijk gemaakt door de Euregio Rijn en Waal, welke - middels een financiële bijdrage - beoogd om grensoverschrijdende projecten te ondersteunen.

BEEK - Een vertegenwoordigster van de Euregio was tevens aanwezig om zelf te getuige te zijn van deze geslaagde middag. De Averhof was afgeladen vol met ongeveer honderd personen uit de genoemde plaatsen. Voorzitter Henk ter Voert en zijn bestuur waren dan ook zeer content met de grote opkomst ondanks het fraaie herfstweer. Het college van B&W van de gemeente Montferland was vertegenwoordigt door de Beekse wethouder Walter Gerritsen. In zijn woord tot de aanwezigen benadrukte Walter het belang van deze bijeenkomsten en liet blijken dit ook in de Duitse taal goed te kunnen verwoorden.

Fundament gelegd

Hij was de mening toegedaan, dat de uitspraak 'De jeugd heeft de toekomst' wel degelijk ook terug te herleiden is naar de groep ouderen die op deze middag aanwezig waren. Zij hebben immers het fundament gelegd voor de gerealiseerde vooruitgang die we vandaag de dag kennen. Als voorbeeld noemde hij dat boeren vijftig jaar geleden met de hand gingen melken en dat tegenwoordig steeds meer de robot wordt ingeschakeld. De muziek op deze middag werd verzorgd door accordeonist Theo Scholten, die de aanwezigen op een prettige en enthousiaste manier wist te vermaken. Het aansluitende stamppotbuffet - verzorgd door een Loerbeekse cateraar - liet zich goed smaken. Na dit gezellige samenzijn keerden de gasten terug naar Weeze en kwam aan deze middag een voldaan einde. In 2019 komt men in Weeze voor de veertigste keer bij elkaar en zal er een extra feestelijk tintje aan worden verbonden.

Meer berichten