Foto: Peter Bolder

Informatieavond Hart van Loil

Het is even stil geweest rondom het Hart van Loil. Die stilte wordt op woensdag 28 november doorbroken. Er is dan namelijk een informatieavond over de plannen voor het centrum van Loil.

LOIL - Een enthousiaste groep mensen hard aan de slag om zich sterk te maken voor een echt Hart van Loil. Een gemeenschapsgebouw waar alle verenigingen onderdak kunnen vinden.
De afgelopen periode is er veel gedaan. Met alle informatie die de eerste werkgroep verzameld had, zijn de verschillende werkgroepen aan de slag gegaan en zijn er goede stappen gezet. Wat een werk is er verzet! Het hele plan krijgt inmiddels goed vorm. Voor de informatieavond, die om 20.00 uur begint, worden alle inwoners van Loil en iedereen die bij het dorp is betrokken uitgenodigd. De afgelopen maanden is er door de nieuwe regiegroep Hart van Loil en alle werkgroepen veel werk verzet om de plannen voor het nieuwe Hart van Loil verder vorm te geven.

Hierbij is onder andere gekeken naar een mogelijk toekomstige invulling voor de Zomp, kerk, pastorie en de omgeving. Ook is er meer duidelijkheid over de randvoorwaarden en financiële consequenties.

Wenskaartjes

Op woensdagavond 28 november wordt iedereen geïnformeerd over de huidige stand van zaken, wat er nog moet worden gedaan en hoe nu verder. Er wordt deze avond echter nog geen kant-en-klaar plan gepresenteerd; daarvoor is het nog te vroeg. Wel wordt er input van de aanwezigen gevraagd.

De regiegroep en werkgroepen hopen deze avond aanvullende ideeën te krijgen van alle aanwezigen uit de zaal. Zo liggen er kaartjes waarop mensen hun eigen wensen en ideeën voor het Hart van Loil in kunnen vullen.

Belangstellenden zijn vanaf 19.30 uur welkom in de kantine van De Zomp. De informatiebijeenkomst begint om 20.00 uur.

Meer berichten