Gedeputeerde Josan Meijers spreekt tijdens de oplevering van de Zwarte Molen. (foto: Karin van der Velden)
Gedeputeerde Josan Meijers spreekt tijdens de oplevering van de Zwarte Molen. (foto: Karin van der Velden) (Foto: Karin van der Velden)

Feestelijke oplevering van Zwarte Molen

Karin van der Velden

Voorlopig nog geen wieken

De Zwarte Molen aan de Zeddamseweg in 's-Heerenberg heeft een bijzondere geschiedenis, die teruggaat tot 1829. In 1910 werden de wieken verwijderd en de laatste decennia verloederde de molen. In 2016 besloot Huis Bergh tot restauratie, wat maar liefst vier ton heeft gekost. Vrijdag werd de molen opgeleverd, met een klein feestje voor omwonenden en iedereen die bij de restauratie betrokken was.

's-HEERENBERG - Wat meteen opvalt is dat het metselwerk van de romp van de molen een groot vlak met rode stenen vertoont. Zo is duidelijk te zien dat dit deel is gerestaureerd. Dit deel was ernstig aangetast en er groeiden zelfs kleine bomen uit de muren. De molen heeft geen wieken en staat op de monumentenlijst als molenromp. Het is daarom de vraag of de rijksdienst voor cultureel erfgoed toestemming geeft voor het plaatsen van wieken. Het huidige binnenwerk is daartegen ook niet bestand en zou enorm slijten als het door draaiende wieken in beweging gezet wordt.
Mevrouw Josan Meijers, gedeputeerde voor cultuur en erfgoed van de Provincie Gelderland had de eer om de molen vrijdagmiddag 23 november te heropenen. Vanaf volgend jaar zomer zullen vrijwilligers rondleidingen door de molen geven.
De vice-voorzitter van vereniging De Hollandsche Molen, Janny Zwerver-Roerig vertelde in haar toespraak dat de molen eigenlijk een grensgeval was voor financiering van de restauratie door het Molenfonds. Uiteindelijk werd er toch toegestemd. Het totale bedrag werd bijeengebracht door Huis Bergh, de provincie, de gemeente Montferland, het prins Bernhard fonds en het Molenfonds. De vereniging De Hollandsche Molen heeft ter gelegenheid van de oplevering een barometer cadeau gedaan. Een belangrijk instrument voor een molenaar. De buurt schonk een vlag met een afbeelding van de molen.
De molen heet Zwarte Molen omdat deze vroeger zwart geteerd was. De molen kwam in de plaats van een standerdmolen bij de Molenpoort. Die korenmolen stortte in 1826 in bij herstelwerkzaamheden. De nieuwe molen kwam op een andere locatie, hoger gelegen om zo meer wind te kunnen vangen. In 1829 werd door vorst Anton Alois van Hohenzollern-Sigmaringen opdracht gegeven voor de bouw, die 3168,48 gulden kostte. Er werden stenen gebruikt van de stadspoorten van Emmerik. In 1912 werd Jan Herman van Heek eigenaar van de molen, toen hij Huis Bergh kocht van Willem van Hohenzollern, de laatste graaf van Bergh. In de jaren zestig fungeerde de molen als kantoor van de gemeentearchitect, daarna waren de molen en het terrein eromheen oefenterrein voor het trainen van politiehonden. In 2008 kwam de molen in het bezit van Stichting Huis Bergh. Dankzij Johan Vermaas, die in gesprek ging met Marijke Brouwer, directeur van Huis Bergh, werd een molenplan opgezet, dat aanzet was voor de restauratie.

Meer berichten