Enkele dames van Inter Nos tijdens de mis van 2018.
Enkele dames van Inter Nos tijdens de mis van 2018. (Foto: Hennie Freriks)

Twintigste carnavalsmis met Alaaf Hosanna

STOKKUM - Het duurt nog even, maar de liturgische werkgroep Alaaf Hosanna maakt bekend dat op zondag 3 maart alweer de twintigste carnavalsmis wordt gehouden in de Suitbertuskerk Stokkum. De eerste mis was ter gelegenheid van het 33-jarig bestaan carnavalsvereniging De Leertrekkers. De viering viel zo goed in de smaak dat het sindsdien onlosmakelijk is verbonden aan het carnavalsprogramma van Stokkum. De dienst begint om 10.33 uur, de toegang is gratis. Voorganger is diaken Theo Reuling van de parochie Gabriël. Medewerking wordt verder verleend door het koor Inter Nos en de carnavalsprinsen van de Leertrekkers en de KWJ. De werkgroep Alaaf Hosanna hoopt ook dat de altijd onvolprezen harmonie Volharding een bijdrage kan verlenen. Het thema van de mis is “En now dan?”. Na de dienst wordt de prinsen en jeugdprins en diaken Reuling de Stokkumse carnaval geopend. Traditie is het dat dan ook voor de kerk met iedereen wordt geproost op de carnaval.

Meer berichten