De in Beek geboren en getogen Rens Bod schreef het boek Een wereld vol patronen. (foto: Jeroen Oerlemans)
De in Beek geboren en getogen Rens Bod schreef het boek Een wereld vol patronen. (foto: Jeroen Oerlemans) (Foto: Jeroen Oerlemans)

Boek over het ontstaan van onze kennis

Karin van der Velden

Liefde voor astronomie

De in Beek geboren en getogen Rens Bod, zoon van de voormalig rijwielhandelaar, schreef een boek over patronen die verklaren hoe dat wat we nu weten is ontstaan en gegroeid. Hoewel het boek van de hoogleraar gaat over verschillende wetenschappen, legt het op een makkelijk leesbare manier uit dat patronen, die zich gelijktijdig op verschillende plekken in de wereld ontwikkelden, er sinds de steentijd voor zorgen dat we als mens kunnen overleven.

BEEK - Professor doctor Rens Bod maakte op achtjarige leeftijd kennis met de bibliobus en ontdekte zijn liefde voor astronomie. Hij las boeken die niet in zijn leeftijdscategorie vielen op het abonnement van zijn moeder. Als vijftienjarige mocht hij naar een internationaal zomerkamp voor jongeren met interesse in sterrenkunde, dat in Drenthe plaatsvond. Het jaar erna mocht hij mee naar Egypte, wat zijn moeder wel erg spannend vond. Het was 1981, het jaar waarin Sadat werd vermoord. Het was ook het jaar dat Bod zijn eerste paper publiceerde, geschreven onder begeleiding van astronomen.

Die eerste aanraking met wetenschap bepaalde de carrière van Bod, die zich de koning te rijk voelde toen hij ontdekte dat hij van zijn hobby zijn beroep kon maken. Hij prijst zich gelukkig dat hij lang en vooral veel heeft kunnen studeren en realiseert zich goed dat studenten die mogelijkheid niet meer hebben. Om dit onder de aandacht te brengen, richtte Bod eind 2017 de actiegroep WOinActie op.

Het boek Een wereld vol patronen schreef Bod voor niet-wetenschappers. Niet in jip-en-janneketaal, maar goed leesbaar voor mensen die geïnteresseerd zijn in wetenschap. Sterrenkunde, geneeskunde, taalkunde, muziekwetenschap en kunstgeschiedenis zijn een paar wetenschappen die in het boek aan de orde komen. In het tweede hoofdstuk staat bijvoorbeeld hoe de wolf tot huisdier werd, wat er vervolgens toe leidde dat mensen hetzelfde patroon van domesticeren toepasten op geiten, schapen en koeien.

In de vroege oudheid voorspelden astronomen gebeurtenissen aan de hand van de stand van de maan en sterren. Dat gebeurde volgens als-dan-patronen: Als in de maand Ajaru 's avonds een maansverduistering optreedt, dan zal de koning sterven. Voorspellingen die niet altijd uitkwamen, maar waarmee wel rekening werd gehouden. Dat als-dan-patroon zie je ook weer terug in de rechtspraak: Als een slavin van een man zich vergelijkt met haar meesteres, en brutaal tegen haar praat, dan zal haar mond gereinigd worden met 1 kwart zout. Wetten die op het eerste gezicht veel op elkaar lijken, werden gelijktijdig in verschillende gebieden geschreven. Ook in de geneeskunde wordt het als-dan-patroon toegepast: Als zijn gezicht vervormd en zijn tong geel is, en zijn lichaam geel is,
dan is hij ziek in zijn maag en zal hij (uiterlijk) op de derde dag sterven.

Als de mens patronen zoekt, herkent en interpreteert, wordt het mogelijk om op basis van patronen te voorspellen wat er in de toekomst kan gebeuren.

Meer berichten