Interesse in de lokale geschiedenis?

Karin van der Velden

Stadsmuseum zoekt vrijwilligers

Het Stadsmuseum dat midden 2017 in 's-Heerenberg werd geopend, zoekt helpende handen. Het museum, dat helemaal op vrijwilligers draait, zoekt technische ondersteuning, mensen die op projectbasis willen helpen en een achtervang voor degenen die het museum tijdens openingstijden bemensen.

's-HEERENBERG - In het museum vertellen vijf vrouwen over de geschiedenis van 's-Heerenberg, met name over de periode van het jaar 1000 tot 1600. Zo vertelt lijfeigene Isa het verhaal over het winnen van ijzererts. Isa is een zelfbedacht personage, de andere vrouwen leefden daadwerkelijk in 's-Heerenberg. De onaangename vrouwe Adela bijvoorbeeld, woonde op de Motte en werd beticht van moord en doodslag. Maria van Nassau was een zus van Willem van Oranje. Deze vredelievende vrouw moest tijdens de tachtigjarige oorlog zestien kinderen grootbrengen. Lyse Poer, herbergierster, kreeg twee zoons van de graaf van Bergh. De twee hielden van elkaar, maar de graaf moest met een adelijke dame trouwen. De vijfde vrouw is Mechteld ten Ham, die door de bevolking als heks werd aangemerkt en na ernstige martelingen op de brandstapel eindigde.
Wie het museum bezoekt kan eerst een film bekijken over de geschiedenis van de stad en daarna een audiotoer met een iPad volgen. In het museum is ook aandacht voor het St. Antoniusgilde. Uitgelegd wordt hoe eeuwen geleden al tijdens de kermis op de vogel geschoten werd. Wie won werd koning en hoefde een jaar geen belasting te betalen.

Hoe de vesting 's-Heerenberg er in het midden van de 16e eeuw uitzag, laat een maquette zien. Op een scherm zijn filmpjes te bekijken, op de maquette worden dan de plekken waar de gebeurtenissen plaatsvonden opgelicht.

Het museum is nu alleen in de weekenden open, vanaf 31 maart ook doordeweeks. Er wordt nauw samengewerkt met Kasteel Bergh en de Heemkundekring Bergh, die sinds kort in het oude raadhuis tegenover het museum zit. In het nieuwe seizoen worden de openingstijden gelijk getrokken met die van het kasteel, zodat een gecombineerd bezoek mogelijk is.

Het museum zoekt vrijwilligers. In het voor- en najaar is het bijvoorbeeld moeilijk tijdens openingstijden de bezetting van het museum te krijgen. Er zijn altijd twee mensen als het museum open is. Voor de veiligheid, maar ook voor de gezelligheid. Nieuwe vrijwilligers krijgen uitgebreid instructie, een map met extra informatie en ze kunnen in het begin meedraaien als extra kracht. Het museum heeft ook behoefte aan mensen die extra activiteiten willen doen, zoals exposities of tijdens het Mechteld ten Ham-weekend. Praktische hulp is nodig, een kraam opbouwen en bemannen.

Het zou geweldig zijn als iemand kan helpen bij maken van het rooster, bijvoorbeeld door te inventariseren wanneer mensen beschikbaar zijn. Daarvoor wordt iemand gezocht die puzzelen leuk vindt en accuraat werkt. Stuur bij interesse een mail naar vrijwilligers@stadsmuseumbergh.nl.

Meer berichten