De carnavalsprinsen met hun gevolg tijdens de carnavalsmis. Jeugdprins Tim den Eerste, KWJ-prins Ted den Eerste en Leertrekkersprins Berry den Eerste met hun gevolg. (foto: Hennie Freriks)
De carnavalsprinsen met hun gevolg tijdens de carnavalsmis. Jeugdprins Tim den Eerste, KWJ-prins Ted den Eerste en Leertrekkersprins Berry den Eerste met hun gevolg. (foto: Hennie Freriks) (Foto: Hennie Freriks)

Carnavalsmis in Stokkum weer een groot succes

van de redactie

De op 3 maart gehouden carnavalsmis in Stokkum was een groot succes. Ondanks het voor de carnavalsperiode vroege tijdstip van 10.33 uur wisten veel mensen de weg naar de Sint Suitbertuskerk te vinden.

STOKKUM - Medewerking werd verleend door het koor Inter Nos en harmonie Volharding. Ook waren jeugdprins Tim den eerste, KWJ-prins Ted den Eerste en Leertrekkersprins Berry den Eerste met hun gevolg aanwezig. De kerk was voor deze dienst sfeervol versierd met rood-witte ballonnen en op het altaar stond een mooi bloemstuk.

Het was al weer de twintigste carnavalsmis. De eerste mis was ter gelegenheid van het 33-jarig bestaan carnavalsvereniging De Leertrekkers. De viering viel zo goed in de smaak dat het sindsdien een vast onderdeel is geworden van het carnavalsprogramma. De dienst was grotendeels in het Stokkums dialect en ook wordt een speciaal kerkboekje gemaakt.
In plaats van de collecteschaal, werd gecollecteerd door de adjudanten van prins Berry rondgegaan met bouwhelmen. Dit sloeg op Berry's carnavalsleus Daor ku-j op bouwen. Tijdens de dienst werd door de parochie Gabriël aan de hoogheden een medaille uitgereikt met het opschrift Carrus Navalis. Dit onderstreept dat de kerk en de carnaval onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Het thema van de mis was: En now dan, een verwijzing naar de op handen zijnde sluiting van de Stokkumse kerk. Voorganger diaken Theo Reuling van de parochie Gabriël deelde de bezoekers mede dat, als de eventuele werkzaamheden van de kerk het toelaten, er in ieder geval volgend jaar weer een carnavalsmis is in de Suitbertuskerk. Onder het lied Mag gi-j Stökkum met de carnaval beleave liepen de bezoekers naar buiten om daar samen te proosten op de carnaval. De werkgroep Alaaf Hosanna van de carnavalsvereniging De Leertrekkers hoopt nog jaren de carnavalsmis in Stokkum te kunnen verzorgen.

Meer berichten