Mevrouw Dinie Gasseling-Ten Brink was enigszins beduusd door de Koninklijke Onderscheiding die ze ontving. (foto: Karin van der Velden)
Mevrouw Dinie Gasseling-Ten Brink was enigszins beduusd door de Koninklijke Onderscheiding die ze ontving. (foto: Karin van der Velden)

Lintje voor Dinie Gasseling-Ten Brink

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om Mevrouw Dinie Gasseling-Ten Brink te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij kreeg het lintje zondag uitgereikt tijdens de receptie van De Berghlopers, de wandelsportvereniging die haar vijftigjarig bestaan viert.

's-HEERENBERG - Samen met haar overleden broer Henk ten Brink, richtte Dinie vijftig jaar geleden Wandelsportvereniging 'De Berghlopers' op. Ze was jaren bestuurslid, waarvan de meeste jaren penningmeester en drijvende kracht en organisator van diverse wandelactiviteiten, zoals de vaste maandelijkse wandeltochten, Elvertochten voor mensen met een beperking en elk jaar de tweedaagse Montferlandtochten, waaraan tussen de 700 en1000 wandelaars meedoen. Jaarlijks gaat de vereniging met jeugdleden naar de Airborne-tocht in Oosterbeek.

Daarnaast is mevrouw Gasseling actief als vrijwilligster bij de geloofskern St. Oswaldus in Zeddam. Hier richtte ze de kinder-neven-diensten op waar kinderen op een spelende manier bekend worden gemaakt met de boodschap en het levensverhaal van Christus. Deze diensten worden nog steeds door haar geleid. Ook het 'kindje wiegen' rond de kerstdagen wordt door Dinie georganiseerd.

Het was voor burgemeester Peter de Baat dan ook een eer om Dinie Gasseling de oorkonde te overhandigen en de versierselen op te spelden. Mevrouw Gasseling nam daarna kort het woord. Dit eerbetoon kwam onverwacht en bescheiden voegt ze daaraan toe dat ze niet weet waaraan ze dit te danken heeft.

Lees het complete artikel in Montferland Journaal van dinsdag 10 september 

Meer berichten