Het voltallige bestuur van Wijkplatform De Kom hoopt dat jonge mensen zich willen inzetten voor leefbaarheid van de wijk. (foto: PR)
Het voltallige bestuur van Wijkplatform De Kom hoopt dat jonge mensen zich willen inzetten voor leefbaarheid van de wijk. (foto: PR)

Bestuur Wijkplatform De Kom stopt

Met ruim 1150 voordeuren is De Kom een van de grootste Didamse wijken. Voldoende belangen te behartigen dus. Het bestuur van Wijkplatform De Kom houdt het echter voor gezien. Zij zijn niet blij met nieuwe regels van de gemeente.

DIDAM - Voorzitter Gerard Lamers vertelt dat de gemeente wil dat het wijkplatform vanaf 1 januari 2020 een vereniging of stichting is: "Dat betekent inschrijven bij de Kamer van Koophandel en elk jaar een jaarverslag overleggen. We hebben nu niet eens een penningmeester. We maken nauwelijks kosten. Een keer per jaar brengen we een nieuwsbrief rond in de wijk, die konden we altijd laten kopiëren in het gemeentehuis. We vergaderen een paar keer per jaar in het Albertusgebouw, de rekening voor zaalhuur en een paar kopjes koffie ging ook naar de gemeente. Het organiseren van activiteiten hoort niet echt bij het wijkplatform, al hebben we begin dit jaar wel een taartenbakactie gehouden in een poging vrijwilligers te werven voor het Cool Nature Park. We hebben weleens om budget gevraagd, maar daarop kregen we nooit antwoord. Als vereniging of stichting kan een wijkplatform bij de gemeente om subsidie vragen. De contacten met de gemeente zijn nu heel formeel, dat was in het verleden anders."

Het hele bestuur stopt en Lamers hoopt dat jonge mensen zich aanmelden om de belangen van de wijk te behartigen: "Je bent klankbord en spreekbuis van de wijkbewoners. Als bestuur heb je de contacten met de gemeente. Een voorbeeld daarvan is het meepraten over het centrumplan en de bouwplannen in de wijk. Wat er nu speelt, is bijvoorbeeld de aansluiting op de A12. Bewoners van de Gruttostraat maken zich zorgen over toename van de hoeveelheid fijnstof."

Lamers was sinds 2002 voorzitter van het wijkplatform, hij heeft die taak overgenomen van Theet Schaars, die stopte mede-oprichter Bert Schlief overleed. Hij is trots op de projecten die succesvol zijn afgerond, zoals het grasveldje voor de nieuwbouwwoningen op de hoek van de Ludgerusstraat en Komweg. En natuurlijk op de aanleg van het Cool Nature Park. "Het werk voor Wijkplatform de Kom heeft me leuke contacten opgeleverd. Je zorgt voor cohesie tussen de bewoners onderling en draagt bij aan de saamhorigheid binnen de wijk. De Kom is toch wel de mooiste wijk van Diem," lacht Lamers wat chauvinistisch. "In deze wijk is het station en zijn de winkels. Mensen willen hier graag komen wonen. Kijk naar de Kelsehofstede, waar grote belangstelling is voor de huur- en koopappartementen en bungalows. Dat zijn leuke ontwikkelingen! Ik hoop dat er nu jongeren opstaan die zich willen inzetten voor de leefbaarheid van de wijk. Afgezien van de formaliteiten is het wijkplatform een goedlopende trein. Het oude bestuur blijft beschikbaar in een adviserende rol."

Bij Wijkplatform De Ziep speelt hetzelfde probleem. Hier hebben zich inmiddels twee nieuwe bestuursleden gemeld. Andere Didamse wijken hebben geen platform.

Meer berichten