Oscar van Leeuwen en Walter Gerritsen zijn de wethouders die bij grootschalige energieopwekking zijn betrokken. (foto: Karin van der Velden)
Oscar van Leeuwen en Walter Gerritsen zijn de wethouders die bij grootschalige energieopwekking zijn betrokken. (foto: Karin van der Velden)

Belangstelling voor energieopwekking

Montferland wil in 2030 energieneutraal zijn. Dit betekent dat de energie die nodig is, duurzaam moet worden opgewekt met wind- en zonne-energie. Daarvoor werkt de gemeente graag samen met inwoners en bedrijven. Hiervoor is een afwegingskader opgesteld dat ter inzage ligt.

door Karin van der Velden

DIDAM - Het afwegingskader kan online en in beide gemeentehuizen ingezien worden. In het afwegingskader staat hoe de gemeente grootschalige wind- en zonne-energieprojecten wil inpassen. Het kader moet inwoners, landschap en natuur beschermen en ruimte bieden aan initiatieven op het gebied van duurzame energie-opwekking. Het document is het resultaat van een proces dat in oktober 2018 begon. Gerrit Hiemstra gaf vervolgens op 6 december de aftrap met een presentatie over klimaatverandering. Er werden vier discussieavonden georganiseerd en was een dialoog met mensen in het gebied dat voor opwekking van duurzame energie in aanmerking komt. In Azewijn zijn aan de achterkant van DocksNld2 windmolens gepland en zonne-energie op de daken van de nog te bouwen bedrijfshallen.

Op 14 en 16 januari werden inloopavonden georganiseerd en Didam en Azewijn. Hier hadden inwoners de mogelijkheid om in gesprek te gaan met de gemeente en adviesbureau Bosch & van Rijn. Wethouder Walter Gerritsen was er omdat hij ruimtelijke ordening in z'n portefeuille heeft. Oscar van Leeuwen, met duurzaamheid in zijn takenpakket, gaf aan dat er heel veel vragen leven: "Als je klassiek het verhaal gaat vertellen, dan komt een aantal mensen aan bod, maar niet iedereen. Tijdens deze informatieavonden kunnen inwoners specifieke vragen stellen."

Op banners werd stapsgewijs uitleg gegeven over het afwegingskader en over de aspecten die bepalen waar en hoe windmolens veilig en met zo min mogelijk overlast geplaatst kunnen worden. Steeds komt naar voren dat het van belang is dat initiatiefnemers van een project omwonenden moeten betrekken in de plannen. Van Leeuwen vertelde dat er in Didam vooral veel mensen waren die aan de slag willen met duurzame energieopwekking. Anderen wilden zeker weten dat het niet bij hen in de buurt komt. De opkomst was in Didam hoger dan verwacht, zo'n vijftig mensen bezochten de informatiemarkt. In Azewijn waren er ruim zeventig bezoekers. Hier was de houding duidelijk kritischer.

Het document gaat over grootschalige zonne- en windenergie projecten: zonnevelden groter dan 2,5 hectare en windturbines met een ashoogte van meer dan 80 meter Kleinschalige initiatieven, zoals windmolens tot 25 meter hoog of zonnevelden kleiner dan 2,5 hectare worden getoetst aan het bestemmingsplan. Voorwaarde is dat daarmee meer elektriciteit wordt opgewekt dan allen voor eigen verbruik.

Vanaf 8 januari ligt het afwegingskader zes weken ter inzage, in die tijd kunnen inwoners en belanghebbende schriftelijk reageren. De gemeenteraad zal met alle informatie beslissen of het afwegingskader kan worden vastgesteld.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden