Bewoners worden actief betrokken bij de plannen voor het aardgasvrij maken van de woningen in de Bloemenbuurt. (Foto: Plavei)
Bewoners worden actief betrokken bij de plannen voor het aardgasvrij maken van de woningen in de Bloemenbuurt. (Foto: Plavei)

Bloemenbuurt proeftuin gasloze wijk

voorstel voor 400 particuliere woningen om aan te sluiten

Karin van der Velden

De Didamse Bloemenbuurt wordt grondig gerenoveerd. De gemeente Montferland ziet hierdoor kans om de hele wijk aardgasvrij te maken. In plaats van individuele all-electric warmtepompen is het nu de bedoeling om een collectieve warmtepomp te plaatsen.

DIDAM - De overheid wil dat alle woningen in 2050 aardgasvrij zijn. Een gigantische operatie die plaats moet vinden door de problemen in Groningen en om te voldoen aan afspraken van het klimaatakkoord. Alle gemeenten in Nederland moeten uiterlijk in 2021 aangeven wanneer welke wijken van het aardgas af gaan. In zogenaamde proeftuinwijken willen gemeenten ondervinden welke alternatieven het meest haalbaar zijn. De overheid verleent hiervoor subsidie.

In de Bloemenbuurt worden nu 200 woningen gerenoveerd of gesloopt en opnieuw gebouwd. In het plan worden ook de koopwoningen meegenomen en de woningen die particulier worden verhuurd. Voor de in totaal 595 woningen wordt 4,5 miljoen subsidie aangevraagd. Dat is gemiddeld € 8.000,- per woning. Als de subsidie niet wordt toegekend, kan er in een volgende ronde opnieuw een aanvraag worden gedaan. Ook zonder subsidie gaat het plan door, maar dan wellicht alleen voor de woningen van Plavei, met een kleinere warmtepomp of met hogere kosten voor de bewoners van de woningen die niet van Plavei zijn. De eigenaren van de 400 particuliere woningen krijgen een voorstel om aan te sluiten. Zij kregen begin maart de plannen voor de herinrichting van de Bloemenbuurt te zien en worden nu actiever betrokken bij de aankleding van de wijk. De gemeente realiseert zich dat de meeste bewoners nog niet zo gemotiveerd zijn om met verduurzaming aan de slag te gaan. Een informatiewoning in de wijk en de actieve klankbordgroep van bewoners met een eigen woning in de Bloemenbuurt, zullen structureel zorgen voor communicatie. Met een bustoer en een enquête wil de gemeente inzicht krijgen in hoeverre wijkbewoners al energiebesparende maatregelen hebben getroffen en wat hun ideeën over aardgasvrij wonen zijn.

Het plan betekent dat er fysiek in de wijk een energiehuis komt te staan, met een collectieve warmtepomp als bron voor een warmtenet op middentemperatuur. Dit gebouw komt waarschijnlijk in het park en is zo groot als twee zeecontainers. Met een collectieve oplossing hoeft het elektriciteitsnet in de wijk niet enorm verzwaard te worden. Er is enige verzwaring nodig omdat er ook elektrisch gekookt moet worden, maar het zou veel meer zijn wanneer alle woningen een eigen warmtepomp zouden krijgen. Isolatie van woningen is voor deze collectieve oplossing ook niet per se nodig, maar wel aan te raden.

De woningen van Plavei worden vanaf het najaar 2021 aangesloten, als deze woningen allemaal zijn aangesloten, kunnen de particuliere woningen straat voor straat aansluiten. Het is voor de woningeigenaren echter niet verplicht.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden