Adri van den Dikkenberg bij het gobelin met de Eenhoorn dat te bewonderen is in het Raethuys. Foto: Marlous Velthausz
Adri van den Dikkenberg bij het gobelin met de Eenhoorn dat te bewonderen is in het Raethuys. Foto: Marlous Velthausz

Maria van Nassau, gravin tussen twee vuren

Cultuur

’S-HEERENBERG – Stadsmuseum Bergh houdt momenteel een expositie in het Joannes van Esserenhuis, aan de Marktstraat 3, en in het Raethuys over Maria van Nassau, ‘Gravin tussen twee vuren’.

Door Marlous Velthausz

Maria van Nassau was een bijzondere vrouw, ze was de zus van Willem van Oranje. Ze trouwde in 1556 met de katholieke Graaf Willem IV van den Bergh en woonde op kasteel Huis Bergh en later op kasteel Ulft. Maria kreeg zestien kinderen, de laatste op 43-jarige leeftijd, en voedde hen op in een tijd van oorlog en godsdiensttwisten. Ze had een druk huishouden en moest het vaak doen zonder de medewerking van haar man.
De stad ’s-Heerenberg was nauw betrokken bij de Tachtigjarige Oorlog door het huwelijk van de graaf met de protestants opgevoede Maria van Nassau. Omdat haar man Graaf Willem IV niet altijd achter haar broer prins Willem van Oranje stond, werd zij voortdurend heen en weer geslingerd tussen trouw aan haar man en trouw aan haar broer en familie. Willem is teleurgesteld in zijn zwager en gaat onderhandelen met de Spanjaarden voor een betere positie voor hem en het Graafschap. Dan breekt voor Maria een moeilijke tijd aan. Uit de brieven die Maria heeft geschreven is te lezen dat ze angstige tijden heeft doorgemaakt, maar ook is blijven strijden voor vrede en godsdienstvrijheid.
Brieven van en aan Maria liggen tentoongesteld in het museum. In het tegenoverliggende Raethuys, dat ook deel uit maakt van deze expositie wordt aandacht besteed aan het dagelijks leven van Maria en hoe ze het huishouden runde. Ook staat er een bijzondere collectie objecten die gevonden zijn bij het kasteel uit de tijd van Maria en hangt er een zogenaamde gobelin met de Eenhoorn bij de fontein aan de muur. De gobelins werden in kastelen gebruikt als isolatie, maar ook als statussymbool.

Adri van den Dikkenberg, voorzitter van Stichting Cultuurhistorisch Erfgoed ‘s-Heerenberg en Bergh, vertelt dat Huis Bergh in september een expositie opent over de veldtocht van Graaf Willem IV van den Bergh in 1572. Beide exposities zijn onderdeel van het project “1572, de geboorte van Nederland”, met tentoonstellingen en activiteiten in heel het land. Met de inname van Den Briel door de watergeuzen 450 jaar geleden, wordt dan een begin gemaakt met het zich onttrekken aan de macht van de koning van Spanje. Uiteindelijk leidt dit tot het ontstaan van Nederland. Het Stadsmuseum speelt hier op in met de tentoonstelling van Maria van Nassau.
Ook kun je een stadswandeling maken onderleiding van gidsen in historische kleding met speciale aandacht voor Maria met haar relatie tot de stad ‘s-Heerenberg en het graafschap Bergh. Haar dramatische leven tijdens de Tachtigjarig Oorlog en dat van haar ‘onderdanen’ en de sporen die de oorlog tot op de dag van vandaag heeft achtergelaten, komen daarbij aan bod.
Het is voor ‘s-Heerenbergenaren, kinderen en geïnteresseerden een zeer leerzame en interessante expositie en zeker de moeite waard om die te gaan bezoeken. Voor meer info en openingstijden kijk op


stadsmuseumbergh.nl

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal