Processie in Azewijn. Foto: PR
Processie in Azewijn. Foto: PR Foto PR

Azewijn viert kermis met 200ste processie

Cultuur

AZEWIJN – Op zondag 25 september wordt voor de tweehonderdste keer de sacramentsprocessie door Azewijn gelopen. Aan deze eeuwenoude traditie doet bijna de hele gemeenschap van Azewijn mee. Het weekend wordt zaterdagavond om 19.30 uur geopend met een speciale taptoe op het voetbalveld van Den Dam. Het kermisweekend is dan officieel geopend.

Door Marlous Velthausz

Het zondagprogramma begint om 10.00 uur met een kerkdienst in ’t Aschwinhuus, naast de Mattheüskerk, waar voorganger pastoor Pauw de eucharistieviering zal gaan houden. De kerkdienst mag niet meer gehouden worden in de Mattheüskerk, want het is een van de kerken die gesloten is vanwege bezuinigingen en teruglopend kerkbezoek. Leden van de locatieraad verwachten veel bezoekers in ’t Aschwinhuus, vooral omdat het bijzonder is dat de Azewijnse inwoners weer in hun eigen dorp de processiemis kunnen vieren. Bovendien werd ’t Aschwinhuus vroeger ook al eens gebruikt als noodkerk.

Tegelijkertijd wordt in de kantine van voetbalclub Den Dam een kindernevendienst gehouden waarin de jongste kinderen samen creatief kunnen zijn en hun aandeel kunnen hebben in de daaropvolgende processie.

Aansluitend aan de hoogmis en de kinderdienst trekt de processie door het dorp en wordt het heilige sacrament meegedragen door pastoor Pauw samen met medewerking van de fanfare, schutterij, broedermeesters, zangkoren, verenigingen en gewone deelnemers, die samen bidden en zingen. Bijna alle kinderen van de basisschool lopen ook mee. De meisjes zijn bruidjes en de jongens dragen beelden of bloemenmanden met zich mee. De broedermeesters en enkele dames bereiden alles voor evenals het organisatieteam die ook al weken bezig zijn. Een groep dames verzorgen de bloemen die meegedragen worden. De verschillende buurten plaatsen de rustaltaren en zorgen dat de processieroute wordt versierd met gele en witte vaantjes. 

Uiteindelijk zal de tocht eindigen bij de kerk. Daar wordt de processie feestelijk afgesloten met het lied van ‘lof en dank’. Dit is een indrukwekkend slot van de processie waarbij iedereen meezingt. 

Na de processie zal rond 14.30 uur schutterij Wilhelmina in samenwerking met een gastvereniging een rondgang door het dorp maken en een vendelhulde houden bij het plein voor de kerk. Daar zal ook een demonstratie gehouden worden door de bielemannen en gaan marketentsters rond met hapjes en drankjes. Eveneens zal dan de kermis officieel geopend worden. Tot 20.30 uur zal de feesttent op het plein geopend zijn, waarbij iedereen welkom is en vrije entree geldt. 

Op maandagochtend zal opnieuw een rondgang door het dorp plaatsvinden en volgen het koning- en sterschieten. Op dinsdag vindt het jeugdkoningschieten plaats. Dinsdagavond wordt het weekend afgesloten met de uitslag van de kermisloterij.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal