Het kennis-en netwerkevent De Kracht van de regio had plaats in de kas van BINX Smartility op regionaal bedrijventerrein Laarberg. Foto: Laarberg

Het kennis-en netwerkevent De Kracht van de regio had plaats in de kas van BINX Smartility op regionaal bedrijventerrein Laarberg. Foto: Laarberg

Binden, boeien en behouden jong talent grote uitdaging voor Achterhoekse bedrijven

Economie

GROENLO - Om de arbeidsproductiviteit in de regio Achterhoek te vergroten, moet jong talent zich hier kunnen vestigen. Eerste vereiste is daarom de bouw van voldoende betaalbare woningen. Vervolgens moeten bedrijven er alles aan doen deze jongeren aan zich te binden én te behouden. Dit was woensdag de belangrijkste conclusie van de sprekers tijdens het kennis- en netwerkevent ‘De kracht van de regio’ op regionaal bedrijventerrein Laarberg in Groenlo.

Door Rudi Hofman

De Achterhoek als arbeidsmarktregio heeft van 2012-2022 een grote inhaalslag gemaakt. Het Achterhoekse bruto regionaal product steeg in die periode met 22,7 procent; 5 procent meer dan het Nederlands gemiddelde. Op basis van het aantal patenten is de Achterhoek na Eindhoven zelfs de tweede innovatieregio van Nederland. Toch wordt de kracht van de regio nog niet optimaal benut, aldus de sprekers op het door vakblad BT en Gebiedsonderneming Laarberg georganiseerde kennis- en netwerkevent.

“Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de verborgen parels in de Achterhoek zich kunnen doorontwikkelen (…) en gemoedelijkheid is een kracht van de Achterhoek, maar alleen daarmee red je het niet.” Dit waren twee opmerkingen van dagvoorzitter Jan Jager (vakblad BT) aan het begin van de door ongeveer 75 belangstellenden bezochte bijeenkomst bij BINX Smartility. 

Eerste spreker was Arjen Schutten, wethouder Economische Zaken van de gemeente Oost Gelre. Jongeren moeten volgens hem in de Achterhoek kunnen wonen en hier een plezierig leven kunnen opbouwen: “Werken, wonen en welzijn - in de breedste zin van het woord - en daarnaast het kunnen binden en boeien van jongeren als arbeidskrachten vraagt zoveel.”

Gelukkiger werknemers
Oog hebben voor je omgeving is volgens Schutten net zo belangrijk als het bouwen zelf. “Door voor voldoende groen te zorgen, krijg je gelukkiger werknemers, een rijkere biodiversiteit en demp je het geluid en de warmte. Duurzaamheid begint bij iedere ondernemer. Zorg voor elkaar en gun elkaar wat. Naoberschap dus”, aldus de wethouder.

Paul Bleumink, partner/medeoprichter van Buck Consultants International in Nijmegen, woont sinds een tijdje weer in de Acherhoek: “Het is hier hartstikke goed toeven om te wonen en te werken en hebben de wind mee. Van 2017-2021 zijn er pakweg 8.000 banen bij gekomen, terwijl het aantal inwoners vrij stabiel is gebleven (van 263.000 tot 265.000, Bleumink rekende hierin Montferland niet mee, red.).

Economische motor
De belangrijkste economische sectoren in de Achterhoek zijn de groot- en detailhandel en gezondheidszorg. De maakindustrie is hier vergeleken bij andere regio’s vrij groot. Bleumink ziet vooral groeikansen in de food- en agro-industrie, elektro, bouw en in nieuwe zorgconcepten. Bedrijventerreinen zijn, zo zei hij, een belangrijke economische motor van de regio en bedrijven hebben ruimte nodig om te kunnen groeien.

Bescheidenheid
Pluspunten van de Achterhoek zijn volgens de consultant het bovengemiddeld aantal familiebedrijven, de sterke band met de regio en de groeiende aandacht voor ‘smart work’, innovatie en duurzaamheid. Als knelpunten noemde hij onder meer bescheidenheid, beperkte ruimte, netcongestie en een beperkte woningvoorraad.

Van Fernandia van Veen, directeur regio Oost van Randstad, mag de Achterhoek zijn kenmerkende bescheidenheid laten vallen. “Laat zien wat voor moois we hier doen en maken. Ik woon in Kampen, maar had bijvoorbeeld tot vandaag nog nooit van Bronkhorst High-Tech gehoord.” Hiermee refereerde zij aan het verhaal dat Henk Tappel namens Bronkhorst High-Tech voor haar hield.

Arbeidscontracten
Met 3100 geregistreerde werkzoekenden kent de Achterhoek een lage werkloosheid, aldus Van Veen. Momenteel staan er 6570 vacatures open. Als oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt noemde zij technologische innovatie, meer en langer werken en het aanpassen van de wet- en regelgeving. “Misschien moeten we wel afstappen van arbeidscontracten en gaan kijken wat werkgevers en werknemers echt voor elkaar kunnen betekenen. Daar hoort ook begeleiding van werk naar werk binnen en buiten het eigen bedrijf bij.”

Influencers
Van Veen gaf werkgevers als advies mee om regionaal bekende influencers in te schakelen om jongeren voor banen in de Achterhoek te interesseren. Want hoewel de grootste groep (35 procent) via het eigen netwerk een baan weet te vinden, neem het belang van sociale media als Facebook, Instagram en Tiktok in deze zoektocht snel toe. Bij het kiezen van een baan zijn het salaris en een prettige werksfeer de belangrijkste ‘drivers’. “Veertig procent van de jongeren zegt liever werkloos te zijn dan ongelukkig in een baan”, haalde de Randstad-directeur een onderzoek aan.

Lid van de familie
Bij Bronkhorst High-Tech in Ruurlo is er veel aandacht voor het welzijn van de 700 werknemers, zo maakte algemeen directeur Henk Tappel duidelijk. Het wereldwijd opererende bedrijf is gespecialiseerd in mass flow meters & controllers. Tappel: “We willen een goede werkgever zijn en onze mensen het gevoel geven dat zij lid zijn van de familie. Ontplooiing, zorgen voor elkaar, meesterschap, eigenaarschap en plezier en zingeving zijn kernwaarden. Daarnaast willen we regionaal impact hebben en een zinvolle bijdrage leveren aan de wereld door producten te maken die ertoe doen.”

Bronkhorst High-Tech verwacht de komende jaren tot 9 procent per jaar te groeien. Dit betekent dat er veel extra personeel nodig zal zijn. Vandaar dat Tappel aandrong op de bouw van veel woningen in de Achterhoek. Een pleidooi waarin ook wethouder Hans van der Noordt (Economische Zaken) van Berkelland zich kon vinden: “Net als Oost Gelre willen we in onze gemeente in tien jaar duizend woningen bouwen waarvan minimaal 30 procent voor jongeren en starters.”

Samenwerking
Gelders Gedeputeerde Helga Witjes is positief over de economische groeikansen voor de Achterhoek: “De kracht van de Achterhoek is dat de regio al sterk gericht is op samenwerking. Blijf wel om je heen kijken bijvoorbeeld naar Arnhem/Nijmegen en Duitsland.” Wapens tegen het tekort aan arbeidskrachten zijn volgens Witjes het inzetten op meer digitalisering en robotisering en op hergebruik van grondstoffen, oftewel circulair ondernemen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal