Ruth Mijnen en Bart Jan Krouwel werken nauw samen in de Sociale Raad Montferland. Foto: Karin van der Velden
Ruth Mijnen en Bart Jan Krouwel werken nauw samen in de Sociale Raad Montferland. Foto: Karin van der Velden

‘Iets doen voor een ander, sociale verbindingen kunnen leggen’

Maatschappij

Sociale Raad zoekt nieuwe leden

DIDAM - De Sociale Raad (SRM) van de gemeente Montferland zoekt nieuwe leden. Mensen met hun wortels in de samenleving, die vanaf mei volgend jaar het college willen adviseren over het sociaal domein. De SRM geeft advies vanuit het perspectief van de inwoners van Montferland.

Door Karin van der Velden

In mei 2022 moet een aantal zittende leden de raad verlaten, omdat ze aan het eind van de zittingsperiode zitten. Die periode is twee keer vier jaar. Er zijn minstens vijf, misschien wel zes nieuwe leden nodig.
De SRM bestaat uit negen leden, met daarboven een onafhankelijk voorzitter. Die rol wordt vervuld door Bart Jan Krouwel, een gepensioneerde betrokken Montferlander die in zijn werkzaam leven Directeur Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen was bij Rabobank Nederland.

Achtergrond
De leden hebben een verschillende achtergrond, vertelt Krouwel: “De jongste in het gezelschap werkt in de thuiszorg. Die kan de problematiek die ze in haar werk tegenkomt, duidelijk maken. Een ander lid is betrokken bij jeugdzorg, heeft veel ervaring met jongeren. Dat levert nu in coronatijd belangrijke informatie op. Een van de leden is gespecialiseerd in het onderwerp eenzaamheid, een ander weet veel van armoedebestrijding. We zoeken mensen met functies op maatschappelijk gebied, bijvoorbeeld in de ouderenzorg. Niet vanuit vroegere expertise, maar die nu nog steeds hun wortels in bepaalde gebieden van het sociaal domein hebben. Inburgering is ook een belangrijk onderwerp. We hadden iemand met een allochtone achtergrond als lid van de SRM, maar door verandering van werkkring kon hij het lidmaatschap helaas niet meer continueren. De leden zitten er trouwens wel op persoonlijke titel, ze zijn geen formele vertegenwoordiging van een doelgroep.”

Beteknisvol
Wethouder Ruth Mijnen vult aan: “De leden willen betekenisvol zijn, iets doen voor een ander, sociale verbindingen kunnen leggen, zodat inwoners zich gelukkiger voelen. Dat is wat we in het sociaal domein vooropstellen, we willen het welzijn van mensen verhogen. Het werk voor de SRM is geen vrijwilligerswerk, de leden krijgen voor elke bijgewoonde vergadering een vacatievergoeding.”

Andere werkwijze
Mijnen is blij met de SRM, zeker nu de werkwijze is veranderd: “In het verleden waren de vergaderingen openbaar, nu zijn ze besloten en vertrouwelijk. Dat betekent dat iedereen in alle vrijheid en vertrouwen zijn of haar mening kan geven. De sfeer tijdens de vergaderingen is dan ook altijd goed. De SRM is het adviesorgaan van het college op het gebied van het sociaal domein. Het college vraagt advies aan de voorkant van het beleid. In de fase voor het naar de gemeenteraad gaat. En als het advies niet wordt overgenomen, moet ik dat wel verantwoorden.” Krouwel: “Meestal geven we advies als daarom gevraagd wordt, maar we doen dat ook ongevraagd als we iets signaleren waarvoor aandacht nodig is van het college.”

Het werk voor
de SRM is geen
vrijwilligerswerk

Zowel Mijnen als Krouwel zouden graag jongeren in de SRM willen zien. Krouwel: “We vergaderen overdag, dat houdt mensen met een baan misschien tegen, maar we kunnen ook kiezen voor een ander vergadertijdstip als dat nodig is.” Mijnen vult aan dat ze graag meer diversiteit wil zien, iemand met een allochtone achtergrond is ook van harte welkom: “Als je diversiteit wilt, kan iedereen solliciteren. Leeftijd of het werk dat iemand doet, is dan uiteindelijk niet zo belangrijk.”
“Een specifieke onderwerp waarover de SRM advies heeft gegeven, is bijvoorbeeld de wasvoorziening”, vertelt Mijnen. “Dat monitoren ze nu ook. Eenzaamheid is een onderwerp dat vaak op de agenda staat. Er is ook geadviseerd over het thema sport en beweging.” Krouwel: “En laten we het coronaherstelplan niet vergeten!”
Bart Jan Krouwel zegt dat het lidmaatschap van de SRM niet heel veel tijd kost: “We vergaderen tien keer per jaar en voor elke vergadering moeten de leden wat stukken lezen.”
Meer informatie staat op de webagina montferland.info/sociale-raad. De sollicitatieprocedure wordt binnenkort gepubliceerd op de Gemeentepagina van Montferland Journaal.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal