Screenshot van de kaart op Nu.nl
Screenshot van de kaart op Nu.nl

Helft gemeenten in Achterhoek worstelt met taakstelling voor huisvesting statushouders

Maatschappij

ACHTERHOEK - Veel gemeenten in de Achterhoek lopen achter op hun door de rijksoverheid opgelegde taakstelling voor de huisvesting van statushouders oftewel voormalige asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben. Dit blijkt uit een onlangs door Nu.nl geplaatst landelijk overzicht over de eerste helft van 2022. 

Door Rudi Hofman

Grootste negatieve uitschieter in de Achterhoek is volgens Nu.nl de gemeente Lochem (taakstelling 30, gerealiseerd 19), terwijl Montferland (taakstelling 30, gerealiseerd 54) juist in positieve zin het meest opvalt. Hieronder reageren beide gemeenten op door de redactie van Achterhoek Nieuws gestelde vragen. Te beginnen met de woordvoerder van Lochem.

Welke verklaring heeft de gemeente Lochem voor de opgelopen achterstand?
“Er is bij ons op dit moment geen sprake van een achterstand. De cijfers van het rijk lopen achter bij de werkelijkheid. Onze totale taakstelling voor 2022 is 56. Per 23 augustus zijn hiervan 38 mensen gehuisvest. We zetten ons in om de resterende 18 ook dit jaar nog te huisvesten. Dat doen we samen met de woningcorporaties. Daarnaast willen we in samenwerking met de corporaties zoeken naar versnelde nieuwbouwmogelijkheden voor statushouders en andere mensen die met spoed een woning zoeken.”

Loopt Lochem door deze cijferkwestie imagoschade op? 
“De cijfers lopen altijd wat achter. Dat is niet nieuw. Het gaat hierbij niet om het imago van de gemeente, maar om het belang van statushouders die moeten wachten op een woning om hun leven voort te zetten. De huidige situatie op de woningmarkt vinden we zeer ongewenst. Het is van belang dat er snel extra woningen komen, waaronder sociale huurwoningen. Niet alleen voor statushouders, maar ook voor anderen die een betaalbare huurwoning zoeken. Daarom zijn de eerste kernvisies wonen al aan de raad aangeboden, zodat we van start kunnen met het ontwikkelen van nieuwe woningbouwlocaties.”
De woordvoerder van de gemeente Montferland is blij met het behaalde huisvestingsresultaat in het eerste deel van 2022. Zij laat desgevraagd weten dat de door Nu.nl genoemde aantallen voor Montferland kloppen.

Hoe valt jullie zeer positieve score te verklaren?
“Door een breed samenspel tussen de gemeente en Plavei (woningcorporatie, red.) is dit mogelijk gemaakt en goed gelukt. Zonder hierbij de belangen van de overige woningzoekenden te raken. Er ligt een grote maatschappelijke opgave en daar moet de gemeente Montferland ook aan bijdragen. Als de mogelijkheden er zijn, dan probeert de gemeente iets extra’s te doen. Maar dan nogmaals zonder de belangen van de overige woningzoekenden in het geding te laten komen.”

Heeft Montferland hier ook heel bewust op ingezet?
“We hebben als gemeente zeker ons best gedaan om de taakstelling te halen en te kijken naar wat we extra konden doen. Samen met Plavei is dit gelukt.”

Gaat de gemeente zich in het tweede deel van dit jaar minder inspannen voor huisvesting van statushouders?
“Vooralsnog richten wij ons primair op nareizigers (nareizende gezinsleden van statushouders, red.). Daarnaast denken wij constructief mee over wat wij met name kunnen betekenen voor statushouders.”

Wat is de taakstelling voor Montferland voor geheel 2022?
“Die taakstelling is 49.” (Deze heeft de gemeente nu dus al ruimschoots gehaald, red.).

Heeft Montferland nog tips voor Achterhoekse gemeenten die achterlopen op hun taakstelling? 
“Nee helaas. Dit is een lokale aangelegenheid: zijn er voldoende geschikte woningen beschikbaar op het moment van de vraag? Dat heeft voor statushouders onder meer te maken met: krijg je veel alleenstaanden in de taakstelling dan heb je ook meer woningen nodig, krijg je grote gezinnen dan is aanpassing van een woning soms onontkoombaar. Een gemeente heeft zelf geen invloed op welke statushouders aan de gemeente worden toegewezen, dus kan het ieder jaar weer anders zijn.”
Tot slot de door Nu.nl gepresenteerde huisvestingcijfers met betrekking tot statushouders van andere Achterhoekse gemeenten. Tussen haakjes staat telkens eerst de taakstelling voor de eerste zes maanden van 2022 en daarna de daadwerkelijke score: Zutphen (40-35), Bronckhorst (30-36), Oost Gelre (24-22), Aalten (25-27), Berkelland (35-30), Doetinchem (60-57) Oude IJsselstreek (17-22) en Winterswijk (13-9).

Klik hier voor het volledige overzicht.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal