De kinderen hebben hun lampions al klaar. Foto: commissie St. Martinusfeest

De kinderen hebben hun lampions al klaar. Foto: commissie St. Martinusfeest

Schutterij St. Martinus Greffelkamp krijgt een druk inhaalweekend

Maatschappij

DIDAM - Schutterij St. Martinus Greffelkamp houdt op zaterdag 12 november het jaarlijkse St. Martinusfeest. En een dag later volgt er een inhaalslag van allerlei activiteiten die door het coronavirus moesten worden uitgesteld.

Voor het jaarlijkse St. Martinusfeest zijn de lampions grotendeels klaar. Die werden al afgelopen weekend gemaakt door de kinderen. Ze mogen ze zaterdag gaan gebruiken bij de lampionnenoptocht, die begint nadat om 16.00 uur de vlag is gehesen bij schuttersgebouw ‘Ons eigen ding’. Met de muziek van de gelijknamige drumfanfare voorop trekt de stoet naar de Mariakerk voor de schuttersmis. Na afloop van de mis en bij terugkomst van de optocht bij het schuttersgebouw is er voor de kinderen een kleine verrassing.
’s Avonds begint in ‘Ons eigen ding’ om 19.30 uur de feestavond ter ere van St. Martinus voor alle leden van de schutterij. Tijdens deze avond wordt ditmaal een groot aantal jubilarissen in het zonnetje gezet met aansluitend een vendelhulde. Verder wordt een grootse verloting gehouden met door veel sponsoren geschonken prijzen.

Klein museum
De zondag erna, 13 november, begint om 13.30 uur in ‘Ons eigen ding’ een inloopmiddag die vanwege corona meer dan een jaar is uitgesteld. Iedereen krijgt dan alsnog de gelegenheid de nieuwe aanbouw van het schuttersgebouw nog eens te bekijken en er wordt die middag een klein museum ingericht over 100 jaar schutterij St. Martinus. Veel oude foto’s, krantenknipsels, boekjes, oude kleding en oude attributen worden dan tentoongesteld. Op een groot scherm worden doorlopend oude films van de schutterij vertoond.
Om 15.00 uur is er een serenade en vendelhulde voor alle leden/inwoners van Greffelkamp die de afgelopen tijd vijftig of misschien wel zestig jaar getrouwd waren. Normaliter gebeurt dit altijd op de dag zelf, maar door corona moest dat steeds worden uitgesteld. Als klap op de vuurpijl wordt rond 15.30 uur het eerste boek over 100 jaar schutterij St. Martinus uitgereikt. Het draagt de titel ‘En in Greffelkemp hemmen ze un….schutterij’. Na hierop geproost te hebben wordt het feestweekend afgesloten.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant