Afbeelding

Krant niet ontvangen? Geef het door op www.bezorgklacht.nl

Maatschappij

REGIO - Met de website www.bezorgklacht.nl maakt Achterhoek Nieuws de registratie van bezorgklachten makkelijker en inzichtelijker voor zowel mensen die de krant niet hebben gehad als voor de verspreidorganisaties. Door klachten goed in kaart te brengen, wordt het makkelijker om gericht voor oplossingen te zorgen.

Klachten konden tot nu toe telefonisch en per mail bij de verspreider in het gebied worden doorgegeven. Nu kan men heel eenvoudig op www.bezorgklacht.nl een klacht doorgeven. Via een gebruiksvriendelijk invulformulier kan men een klacht melden en aangeven wat de aard van de klacht is. Indien gewenst, wordt de volgende week gevraagd of de klacht is opgelost.

Betere registratie
Hoewel het mogelijk blijft om telefonisch (zie colofon) een klacht door te geven, heeft het melden van klachten via www.bezorgklacht.nl sterk de voorkeur. Zo is in een oogopslag duidelijk of het om een incident gaat, er meer klachten uit de wijk komen of dat een klacht zich herhaaldelijk voordoet.

Gerhard Weevers, directeur van Achterhoek Nieuws, is blij met het nieuwe registratiesysteem: “Een betere registratie leidt niet zonder meer tot een betere verspreiding, dat helaas niet. Het geeft ons als uitgever echter wel beter inzicht in de hoeveelheid klachten, terugkerende klachten en concentraties van bezorgklachten, zodat we daarop kunnen sturen.”

Afgiftepunten
Vanzelfsprekend streeft Achterhoek Nieuws na dat de kranten op alle adressen wordt bezorgd. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan is het mogelijk om een exemplaar af te halen bij een van de afgiftepunten in de regio. Op www.afgiftepunten.nl kan men de postcode invoeren of het betreffende weekblad selecteren om de dichtstbijzijnde afgiftepunten te zien.


Het verspreidingsgebied van de vijftien titels die Achterhoek Nieuws uitgeeft. 

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant