Het plantenasiel bij de Kinderboerderij in Didam. Foto: PR

Het plantenasiel bij de Kinderboerderij in Didam. Foto: PR

Didam heeft een plantenasiel en een weggeefkast

Maatschappij

DIDAM - Didam heeft sinds afgelopen zaterdag een plantenasiel. Een plek bij de Kinderboerderij aan de Polstraat waar allerlei planten en stekjes kunnen worden achtergelaten, die andere mensen kosteloos kunnen meenemen om hun tuin te verfraaien. Er is ook een weggeefkast in gebruik genomen met hetzelfde doel, maar dan voor voeding en verzorgingsproducten.

Een vijftigtal belangstellenden woonde tijdens de Groendag de ‘opening’ bij. In haar inleiding wees wethouder Ingrid Wolsing erop dat de Kinderboerderij is ontstaan als een initiatief vanuit bewoners. En ze vindt het fijn dat nieuwe bewonersinitiatieven daar nu bij aansluiten. Naast complimenten voor woningcorporatie Plavei prees de wethouder de Coöperatie Duurzaam Didam. Hoewel de Coöperatie soms ook veeleisend is, heeft ze in de Bloemenbuurt verschillende acties opgezet rondom energietransitie, groen en biodiversiteit, en sociale samenhang waardoor er beweging in de wijk komt. De samenwerking tussen Welcom, Plavei, gemeente, Kinderboerderij, Coöperatie Duurzaam Didam, Present en Symbion zorgt voor een nieuwe dynamiek.

Struikroof
Voorzitter Fer Coenders van de Coöperatie Duurzaam Didam lichtte vervolgens kort de historie van het plantenasiel toe. Het idee ontstond bij de afbraak van woningen van Plavei. Bij de eerste actie ‘struikroof’ in oktober 2020 bleek dat in de tuinen van deze woningen veel planten achterbleven die gedoemd waren in de container te verdwijnen. Er was niemand die ze meteen kon gebruiken en er was geen plaats waar ze een tijd zouden kunnen staan.
Aan zo’n plek, waar overgebleven planten of stekjes kunnen worden bewaard totdat iemand ze kan gebruiken, bleek dus behoefte. En dat is nu gerealiseerd. Via een donatie van de Postcodeloterij kon materiaal voor twee grote plantenbakken worden aangeschaft. Leerlingen houtbewerking en schilderen van Symbion, school voor praktijkonderwijs in Didam, maakten en verfden de bakken, daarin bijgestaan door Jaap van der Veen, bestuurslid van de Coöperatie. In het laantje van de kinderboerderij staan nu twee bakken met planten die mogen worden meegenomen voor eigen gebruik. Wel met het verzoek om stekken of planten die over zijn in een pot met label terug te zetten, zodat er een soort ruilhandel ontstaat.
Vervolgens opende de wethouder door een tube tandpasta te plaatsen op symbolische wijze een weggeefkast. Mensen die het niet zo breed hebben, kunnen voedingsmiddelen en toiletartikelen gratis meenemen. De kast is de eerste keer gevuld door Welcom. De bedoeling is dat daarna (buurt)bewoners die wat over hebben de kast aanvullen.

Park
Na de opening was informatie beschikbaar over de inrichting van het park aan de Goudsbloemstraat. Zodra de bouw van het appartementencomplex is afgerond wordt met de aanleg begonnen. In de stand van de Coöperatie Duurzaam Didam was informatie beschikbaar over woningverduurzaming.
Een twintigtal vrijwilligers, onder wie medewerkers van Plavei, leden van de werkgroep Groen van de Coöperatie en vrijwilligers van Stichting Present heeft daarna negen voortuinen van huurders, die wat hulp konden gebruiken, onkruidvrij gemaakt en aangeplant. Om drie uur sloten alle vrijwilligers de dag met een drankje en een tevreden gevoel af.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal