Berghs Vocaal tijdens een concert in de Martinuskerk in Gaanderen. Foto: PR

Berghs Vocaal tijdens een concert in de Martinuskerk in Gaanderen. Foto: PR

PR

Najaarsconcert Berghs Vocaal

Muziek

‘S-HEERENBERG - Gemend koor Bergh’s Vocaal uit ’s-Heerenberg ‘viert’ dit jaar dat het 37 jaar bestaat. Dat gebeurt met een Najaarsconcert op zondag 16 oktober in de St. Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg. Dit concert komt eigenlijk in de plaats van het Jubileumconcert dat in 2020 zou worden gegeven ter gelegenheid van het zevende lustrum. Corona gooide toen roet in het eten.

Het is allemaal begonnen met een dubbelkwartet, dat in 1999 resulteerde in het ontstaan van Bergh’s Vocaal. Het koor staat sinds die tijd onder leiding van dirigent Ben Simmes. Het accent en de kracht ligt in 4- tot 6-stemmige koorwerken. Het repertoire is een afspiegeling van de diverse muzikale interesses van de individuele koorleden. Mede hierdoor ontstaat er een mix van zowel klassieke als populaire en moderne muziek. Soms zingt het koor a capella, maar ook laat het zich vaak begeleiden door het inspirerende pianospel van de dirigent. Waar mogelijk wordt van extra begeleiding gebruik gemaakt.
Gestreefd wordt naar twee concerten per jaar. Daarnaast laat het koor zich horen bij gastoptredens en wordt het gevraagd bij bijzondere momenten. Er wordt wekelijks geoefend in de dependance van Amphion Muziekschool aan de Plantsoensingel Zuid. Die repetitie, van 18.30 tot 19.45 uur is een uur hard werken maar er is zeker ook plaats voor gezelligheid.
Het programma van het Najaarsconcert vermeldt onder meer werken uit Scandinavië, Hongarije en Israël. Aan het concert op 16 oktober wordt meegewerkt door Pauline Lotichius, fluit en Jelmer Simmes, viool. Het begint om 15.00 uur. Kerk open 14.30 uur. De entree is gratis, maar een vrije gift is welkom.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant