Het parochiële kerkhof in de geloofskern van Braamt is vrijdag 11 september overgedragen aan het St. Jorisgilde. (foto: PR)
Het parochiële kerkhof in de geloofskern van Braamt is vrijdag 11 september overgedragen aan het St. Jorisgilde. (foto: PR)

Overdracht parochieel kerkhof Braamt

  Nieuwsflits

van de redactie

Op 15 mei 2017 heeft het parochiebestuur van de parochie H. Gabriël de keuzes bekendgemaakt welke zes kerkgebouwen aan de eredienst zouden worden onttrokken. Tijdens de hoorzittingen die daarop volgden werd menigmaal de zorg geuit: wat gebeurd er met ons kerkhof?

BRAAMT - Het parochiebestuur heeft beloofd om deze zorgen serieus te nemen. Om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om parochiële kerkhoven over te dragen naar derden in de geloofskern, is er contact gezocht met het aartsbisdom Utrecht.

Twee jaar

Dit onderzoek heeft ruim twee jaar geduurd, omdat de bisdomstaf van Utrecht dit met de overige bisschoppen van Nederland wilde communiceren om tot een gemeenschappelijk inzicht te komen. Zeer recent kwam de toestemming om met derden in de dorpsgemeenschap te onderzoeken naar de mogelijkheden tot een overname van het kerkhof.

Concrete belangstelling

Vanuit de geloofskern Braamt was er concrete belangstelling voor een overname van het kerkhof waarop het parochiebestuur contact heeft gezocht met het St. Jorisgilde uit Braamt. Na een aantal constructieve gesprekken zijn ze tot overeenstemming gekomen. Het parochiële kerkhof in de geloofskern van Braamt is vrijdag 11 september overgedragen aan het St. Jorisgilde, met voorbehoud van definitieve goedkeuring door het bisdom.

Rechten gewaarborgd

De rechten van de grafrechthebbende zijn door de overname gewaarborgd. Het parochiebestuur is blij met deze toekomstgerichte overname voor de dorpsgemeenschap van Braamt. De parochie Gabriël is onderdeel van het bisdom Utrecht. De geloofsgemeenschappen liggen verspreid over Montferland, Doetinchem, Zevenaar en Bronckhorst. De elf geloofskernen met vijf kerken zijn samen één parochie, met één pastoraal team, één bestuur en één centraal secretariaat

parochiegabriel.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden