Ondersteuning voor horeca en toerisme


<p>De provincie Gelderland, KHN en HISWA-RECRON slaan de handen ineen en geven Gelderse ondernemers een extra steuntje in de rug. (foto: PR)</p>

De provincie Gelderland, KHN en HISWA-RECRON slaan de handen ineen en geven Gelderse ondernemers een extra steuntje in de rug. (foto: PR)

Ondersteuning voor horeca en toerisme

  Nieuwsflits

van de redactie

De provincie Gelderland stelt één miljoen euro beschikbaar aan ondernemers in de horeca-, toerisme- en vrije tijdsector die door de coronacrisis in zwaar weer zijn gekomen. Dit ‘steuntje in de rug’ kunnen ondernemers in deze hard getroffen sectoren inzetten voor adviesdiensten en ondersteuning.

REGIO - Bijna de helft van de Gelderse ondernemers in de horeca en toerisme geeft aan dat het bedrijf in de gevarenzone verkeert: meer steun, dan wel herstructurering van het bedrijf, is nodig om te kunnen overleven. Reden voor provincie Gelderland om deze bedrijven te helpen met een voucherregeling tot € 5.000,00 die ondernemers kunnen inzetten voor adviesdiensten om met hun bedrijf de crisis door te komen.

Betere vooruitzichten

Toerismegedeputeerde: Peter van ‘t Hoog: “De coronacrisis is zwaar voor de horeca- en toerismebranche. Deze ondernemers hebben het heel moeilijk. Als provincie hebben we, naast de bestaande Covid-19 ondersteuning van Rijk en gemeenten, nu deze mogelijkheid om ondernemers te helpen hun zaak voor te bereiden op de toekomst. Waar mogelijk met betere vooruitzichten. Samen komen we verder!”

Adviseur

Voorzitter KHN Gelderland Sander Wind is zeer verheugd over deze voucherregeling: “Voor veel ondernemers staat hun gebruikelijke bedrijfsvoering - soms letterlijk - op z’n kop. Zij kunnen momenteel alle hulp gebruiken om hun bedrijf te redden. Met dit bedrag kunnen ondernemers zich laten adviseren of hulp inroepen om deze moeilijke periode door te komen. Ondernemers kunnen het geld bijvoorbeeld inzetten voor een financieel adviseur, een jurist of iemand die hen adviseert over zij hun bedrijfsvoering efficiënter kunnen inrichten.”

Waardevol hulpmiddel

Geert Dijks, directeur van HISWA-RECRON, ondernemersorganisatie voor watersport en leisure: “De ondernemers in de vrijetijdssector kijken reikhalzend uit naar business as usual. Ondernemen zoals we gewend waren komt niet meer terug na de coronacrisis. Er is behoefte aan zicht op perspectief. De ondernemer zal zelf moeten bepalen welk vrijetijdsproduct hij in de markt zal zetten. Ondersteunend advies van buitenaf met deze voucherregeling is daarbij een objectief en waardevol hulpmiddel.”

Maximaal € 5.000,00

Afhankelijk van de omvang van het initiatief worden vergoedingen verstrekt van € 3.000,00 tot maximaal € 5.000,00. De bandbreedte van onderwerpen is divers: algemeen bedrijfsadvies, juridisch advies, advies op het gebied van innovatie, accountancy, marketing, duurzaamheid, tot sluiting van het bedrijf en eventuele sanering van schulden of het doorstarten van het bedrijf. Ondernemers in de horeca-, toerisme- en vrije tijdsector met een bedrijf in Gelderland kunnen een voucher aanvragen via het aanvraagformulier op khn.nl/steuntjeinderuggelderland. Deze voucherregeling loopt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020 tot eind 2021. Ondernemersorganisaties voor watersport en recreatie (HISWA/RECRON) en horeca Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verzorgen de uitvoering van de voucherregeling.

Uitvoeringsagenda

Dit ‘steuntje in de rug’ is een onderdeel van de Uitvoeringsagenda van de provincie Gelderland. De provincie Gelderland heeft voor de Uitvoeringsagenda 4,65 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van toerisme en recreatie. Deze voucherregeling maakt daar onderdeel van uit.

KHN en HISWA-RECRON

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is de grootste horecabrancheorganisatie in Nederland. Met ruim 240 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen zij ruim negentienduizend horecabedrijven met zo’n 255.000 horecamedewerkers. KHN staat voor een professionele en toekomstbestendige horecabranche. De leden ondersteunen zij door lobby, advies en financiële ledenvoordelen. Op deze manier geeft KHN de horeca power. HISWA-RECRON is de ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie. HISWA-RECRON ondersteunt, verbindt en promoot haar leden en behartigt als ondernemersorganisatie de (collectieve) belangen van de circa 2.500 aangesloten watersport- en recreatiebedrijven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden