'Dit is de startmotor van het traject'


<p>De Bloemenbuurt vanuit de lucht, in november 2020. De gemeente maakt zich hard voor het eerste warmtenet hier. (foto: Gelderdrone)</p>

De Bloemenbuurt vanuit de lucht, in november 2020. De gemeente maakt zich hard voor het eerste warmtenet hier. (foto: Gelderdrone)

'Dit is de startmotor van het traject'

  Nieuwsflits

De renovatie en herinrichting van de Bloemenbuurt is in volle gang. Het moet de eerste wijk in Montferland zonder aardgas worden. Het idee is om de 222 huurwoningen van Plavei én op termijn ook 180 koopwoningen op een eerste warmtenet aan te sluiten. Om dit financieel mogelijk te maken, heeft het college van B&W na het mislopen van de Rijkssubsidie nu een andere oplossing bedacht.

door Elsie Schoorel 

Didam - In oktober ontving de gemeente een afwijzing voor de subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijk vanuit Den Haag. En die subsidie was eigenlijk broodnodig om de particuliere woningen in de Bloemenbuurt een gunstige aanbieding voor aansluiting op het warmtenet te kunnen doen, vertelt wethouder Walter Gerritsen. “Zonder subsidie zijn de kosten ten opzichte van het alternatief van een gasketel te hoog en zullen particulieren niet willen aansluiten. Als je voorbereid wilt zijn op groei van het warmtenet, namelijk 400 woningen in de Bloemenbuurt, dan moet je extra investeren en dat geld kunnen we niet alleen bij Plavei weghalen. En wij zien dit moment als dé kans om ermee te starten.”

Warmtepompen niet slim

Bovendien is een warmtepomp per woning geen goed alternatief, legt Gerritsen uit. “Als elk huis straks zelf een warmtepomp moet aanschaffen kost dat enorm veel stroom en dat is een te grote belasting voor het netwerk.”

Daarom bedacht het college een alternatief voor de financiering van het warmtenet: infraontwikkelaar Firan, Plavei en de gemeente leggen samen 400.000 euro in en bij Oost NL wordt 250.000 euro geleend. Met deze 650.000 euro kan het warmtenet voor 400 woningen bekostigd worden, waarbij de gemeente later dit jaar alsnog hoopt aan te haken bij subsidies van Rijk en provincie. “Maar daar kunnen we niet op gaan wachten”, verklaart Gerritsen, “want in oktober zou de eerste woning in de Bloemenbuurt al op het warmtenet aangesloten moeten worden en daar moeten spoedig materialen voor besteld worden.”

De bron voor het warmtenet wordt een grote warmteluchtpomp die in een klein gebouw in het park komt. Gerritsen: “Daarbij zijn we nog niet geheel van het aardgas af, want er komt nog een kleine ketel voor de piekbelasting. Zodat er op koude dagen extra warmte gemaakt kan worden. Deze installatie gaat zo’n vijftien jaar mee. Na die fase kunnen we wellicht op een geheel gasloze installatie overgaan. Straks is het idee dat er meer warmtebronnen in Didam zijn die aan elkaar gekoppeld zijn. Dus als de een uit zou vallen, kan een ander het overpakken. Als kralen aan een ketting.”

Als de transitievisie warmte eind dit jaar af is, ligt er een plan voor heel Montferland voor de komende jaren. De wethouder geeft aan dat een warmtenet niet voor elke kern dé oplossing hoeft te zijn. Voor kleinere kernen zijn warmtepompen wellicht wel te doen. “We zullen in elk geval van het gas af moeten, voor 2050.”

De gemeenteraad neemt op 12 januari een besluit over de financiële constructie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden