Het bestuur van Bergh in het Zadel overhandigt Dr. Erik Aarntzen (tweede van links) de cheque  (foto: Robin Sommers)
Het bestuur van Bergh in het Zadel overhandigt Dr. Erik Aarntzen (tweede van links) de cheque (foto: Robin Sommers)

Bergh in het Zadel blijft ook nu actief

  Nieuwsflits

van de redactie

Ondanks de coronacrisis zet Bergh in het Zadel de strijd tegen kanker voort. Dat wil zeggen: de ’s-Heerenbergse stichting blijft bezig om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. Onlangs heeft het bestuur van de stichting op advies van huisarts Bart Timmers weer twee onderzoeken uitgekozen om geld dat vorig jaar is overgebleven te schenken aan twee artsen van Radboudumc in Nijmegen.

's-Heerenberg - Een van die onderzoekers is Dr. Erik Aarntzen, die met zijn groep onderzoek doet naar het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het onderzoek naar niet-kleincellig longkanker. Niet-kleincellig longkanker wordt steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt. Goed nieuws, maar ondanks steeds betere operatietechnieken is de vijfjaarsoverleving voor patiënten met een vroeg stadium niet-kleincellig longkanker slechts 63% (stadium I) en 44% (stadium II). Dr. Erik Aarntzen wil kunstmatige intelligentie inzetten om deze overlevingskans te vergroten.

Beter voorspellen

Opereren geldt nu als standaard gekozen behandeling, maar dit is nog altijd niet voldoende om de overlevingskans te vergroten. Daarom wordt naast een operatie vaak radiotherapie, chemo- of immuuntherapie gegeven.De keuze van soort behandeling wordt voornamelijk gemaakt op basis van de grootte en plaats van de longkanker, die worden vastgesteld op een CT-scan en PET-scan. Geavanceerde beeldanalysetechnieken die gebruik maken van kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence - AI) zijn in staat om veel meer gegevens uit de scans te halen. AI ontdekt ook sneller patronen die door een radioloog niet herkend worden. Met dit project wil dr. Erik Aarntzen de hypothese toetsen dat met behulp van deze geavanceerde technieken beter te voorspellen is óf en wáár de kanker terugkomt. Met deze gegevens zijn artsen in staat om de keuze voor een aanvullende behandeling toe te spitsen op de individuele patiënt.

Vijfhonderd patiënten

De CT-en PET-scans van alle patiënten tussen 2007 en 2016 die in het Radboudumc een operatie voor niet-kleincellig longkanker hebben ondergaan, zullen worden verzameld en geanonimiseerd. Naar schatting betreft dit vijfhonderd patiënten. De in het Radboudumc ontwikkelde software voor geavanceerde beeldanalyse zal deze scans opnieuw analyseren en deze resultaten worden vergeleken met de overlevingsgegevens van de patiënten. Op een soortgelijke manier zal het bewaarde weefsel van een operatie worden opgevraagd en op een geavanceerde manier worden beoordeeld en onderzocht op de voorspellende waarde voor de overleving van patiënten. Vervolgens zal worden onderzocht in welke mate geavanceerde analyse van CT en PET verband houdt met de analyse van het onderzochte weefsel. Als het project succesvol blijkt, zal dit onderzoek worden voortgezet met een beursaanvraag bij het KWF om dit verder te valideren.

Unieke mogelijkheid

Een student van de Technische Universiteit Eindhoven voert dit project gedurende een jaar onder supervisie uit. Hij of zij maakt gebruik van bestaande beeldanalysetechnieken. Het identificeren, verzamelen, anonimiseren en opslaan van deze grote hoeveelheden data kost veel mankracht en opslagcapaciteit, maar geeft onderzoekers van beeldanalysetechnieken een unieke mogelijkheid om hun technologie in te zetten voor patiëntenzorg.

Bijeenkomst

Hoofdonderzoeker is Dr. Erik Aarntzen, Radiologie en Nucleaire geneeskunde van de Radboudumc. Hij werkt samen met Mede-onderzoekers, Dr. Francesco Ciompi, Dr. Colin Jacobs, Dr. Olga Schuurbiers en Prof. dr. Ad Verhagen. Alles gebeurt in samenwerking met Dr. Cornelia Schaefer-Prokop van het Meander medisch centrum en Dr. Sveta Zinger van de Technologische Universiteit Eindhoven. Voor het onderzoek is een bedrag nodig van € 47.300,00 dat inmiddels door Bergh in het Zadel aan Dr. Erik Aarntzen overhandigd is tijdens een onlangs gehouden bijeenkomst op Huis Bergh in ’s-Heerenberg.

berghinhetzadel.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden