Sport in beeld in verenigingsmonitor


De verenigingsmonitor laat zien wat de verschillen, knelpunten en overeenkomsten zijn tussen de verenigingen. (foto: Eric Verhoeven)
De verenigingsmonitor laat zien wat de verschillen, knelpunten en overeenkomsten zijn tussen de verenigingen. (foto: Eric Verhoeven)

Sport in beeld in verenigingsmonitor

  Nieuwsflits

van de redactie

Dit voorjaar hebben afgevaardigden van de acht Achterhoekse gemeenten, buurtsportcoaches, sportservice Doetinchem, Sportfederatie Berkelland en Achterhoek in Beweging gewerkt aan het ontwikkelen en uitsturen van een verenigingsmonitor. Deze monitor is onderdeel van de Achterhoekse sportmonitor en heeft als doel om in kaart te brengen hoe sportverenigingen in de Achterhoek ervoor staan èn om de resultaten te gebruiken voor het ondersteunen van sportverenigingen op thema’s die spelen.

REGIO - Achterhoek in Beweging stelde eerder dit jaar aan alle Achterhoekse verenigingen binnen de acht gemeenten de vraag of zij deel wilden nemen aan de verenigingsmonitor. Ongeveer de helft van alle verenigingen, 228 van de ruim vijfhonderd, heeft daaraan gehoor gegeven. De verschillen tussen de verenigingen zijn groot. Daarom is ervoor gekozen om de resultaten uit te splitsen naar drie achtergrondkenmerken: grote en kleine clubs, clubs met een eigen accommodatie en clubs zonder eigen accommodatie, en clubs met een regulier sportaanbod zoals voetbal of zwemmen en clubs waarbij het sportaanbod zich richt op sport in een breder perspectief zoals denksport of hengelsport. Ook zijn per gemeente rapportages gemaakt zodat elke gemeente zelf aan de slag kan.

Knelpunten

De regionale verenigingsmonitor toont de verschillen, overeenkomsten en knelpunten aan waar verenigingen mee te maken hebben. Zo telt de kleinste vereniging drie leden en weet de grootste 1.650 leden aan zich te binden. Een kwart van de verenigingen ziet het dalende ledenaantal als een knelpunt. De aanwas van jeugdleden is ook voor veel verenigingen een probleem. Het gros van alle verenigingen in de Achterhoek draait op vrijwilligers. Met name veel grote verenigingen kampen echter met een gebrek aan voldoende geschikte vrijwilligers.

Samenwerken

Samenwerken is iets dat Achterhoekse verenigingen veel doen. Bijna negen op de tien verenigingen werkten het afgelopen jaar samen met één of meer organisaties. Het toekomstperspectief van de verenigingen is positief; de meeste verenigingen kwalificeren hun toekomstbeeld, ondanks de coronacrisis, als redelijk positief. Achterhoek in Beweging gebruikt de resultaten van het onderzoek om sportverenigingen op bepaalde thema’s te ondersteunen. Meer informatie over de verenigingsmonitor is te vinden op de website de onderstaande website. Achterhoek in Beweging is een initiatief van de acht Achterhoekse gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre Oude IJsselstreek en Winterswijk. Samen met betrokken partners in o.a. zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport stellen we binnen dit programma de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal

achterhoekinbeweging.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden