Voor de verlengde kerstvakantie moest een tandje worden bijgezet. Nu zijn de scholen weer gestart. Foto: Karin van der Velden
Voor de verlengde kerstvakantie moest een tandje worden bijgezet. Nu zijn de scholen weer gestart. Foto: Karin van der Velden

Scholen openen weer na lockdown

Onderwijs

MONTFERLAND - Bij de Albert Schweitzerschool in Didam zijn ze blij dat de scholen weer open mogen. Directeur Eddy Meijer vindt dat toch het beste voor de kinderen. Ook Lisette Friesen, directeur van Basisschool Laetare in Kilder is blij: “Leerlingen hebben hun klasgenoten gemist.” Interimdirecteur Xandra Baas van de Pastoor Galemaschool wil de activiteiten aan het eind van het schooljaar binnen alle maatregelen zoveel mogelijk laten doorgaan.

De kerstvakantie duurde een week langer dan normaal en thuisonderwijs was nu niet nodig. Dat was voor de ouders zeker gemakkelijker dan tijdens vorige lockdowns. De scholen regelden wel opvang voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepen werken en voor kinderen die extra zorg nodig hebben. Dat is een verplichting die de scholen hebben. “Tijdens de vorige lockdown kwamen er zo’n zestig kinderen. Nu waren het er maar een stuk of twintig”, vertelt Meijer. “De Albert Schweitzer heeft in totaal 250 leerlingen. We hoefden ook niet online les te geven, dus we hebben leuke dingen gedaan met de kinderen die naar school kwamen. Het digitaal les volgen en geven is complex voor kinderen en leerkrachten. Dat hoefden we nu gelukkig niet te regelen.”

Sociale contacten
“Kinderen hebben behoefte aan sociale contacten. Het intensieve contact met klasgenoten hebben ze nu drie weken moeten missen. We hebben tijdens vorige lockdowns ervaren hoe belangrijk dat is. Voor kerst kregen we plotseling het bericht dat we een week eerder dicht moesten, dus we moesten even een extra tandje bijzetten. Die week zijn er altijd minder reguliere lessen, de extra activiteiten konden helaas niet doorgaan. De week dat we extra dicht moesten, levert dan ook geen extra achterstand op. Dat is bij eerdere lockdowns wel het geval geweest. De groepen 3, 4 en 5 hebben het meest gemist. Die hebben qua begeleiding meer van de leerkracht nodig. Groepen 6 tot en met 8 kun je digitaal makkelijker begeleiden. De ouders van onze leerlingen hebben ook goed hun best gedaan om de kinderen te begeleiden.”
De kinderen leven nu in ‘cohorten’. Dat betekent dat er geen groepsdoorbrekende activiteiten plaatsvinden, zoals toneelvoorstellingen. “Geen groepen bij elkaar, buiten spelen alleen met de eigen groep. We hebben daarvoor het schoolplein verdeeld.” Meijer vindt het belangrijk dat een school ook leuke activiteiten voor de kinderen kan organiseren. “Excursies en schoolreisjes zijn ook onderdelen die voor kinderen en voor de school van belang zijn.”

Coronamaatregelen
Wat maatregelen betreft, is de situatie hetzelfde als voor de kerstvakantie. Ouders mogen niet binnen in de school komen en dat geldt ook voor andere externe mensen, tenzij er een specifieke onderwijsgerelateerde reden is. De groepen 6 tot en met 8 dragen mondkapjes als ze door school lopen. Op de Albert Schweitzer zitten groepen 5 en 6 in een combinatieklas, dus die dragen allemaal een mondkapje. De mondkapjesplicht geldt ook voor het  onderwijspersoneel. De kinderen krijgen twee per week een zelftest mee naar huis. Verder blijven de algemene maatregelen gelden. Veel handen wassen, ventileren en elkaar geen hand geven. Volwassenen houden onderling afstand. Dat hoeven de kinderen niet te doen.

Kleine groepen
In Kilder gaat Basisschool Laetare vandaag weer op dezelfde manier open als voor de kerstvakantie. Friesen: “We hebben kleine groepen en de besmettingen zijn bij ons minimaal. Daardoor hebben onze leerlingen niet of nauwelijks cognitieve achterstanden opgelopen. We hebben achterstandsgelden gekregen, maar door de lockdown en de protocollen hebben we die nog niet goed kunnen inzetten. We hopen dat we ruimte krijgen om deze gelden over een langere periode in te mogen zetten om goed onderwijs te kunnen blijven geven aan alle leerlingen. Vol vertrouwen gaan we er met z’n allen een goede tweede helft van het schooljaar maken.”

De start op de Pastoor Galemaschool was net als anders. Xandra Baas, interim-directeur van de school in ‘s-Heerenberg vertelt dat de doelen en het lesprogramma al enigszins waren aangepast, net als op andere scholen is gebeurd. De laatste periode voor de kerstvakantie was het lastig om alles draaiende te houden omdat er regelmatig kinderen en leerkrachten in quarantaine zaten. Gelukkig is het aantal besmettingen beperkt gebleven. De kinderen gaan via gescheiden ingangen naar binnen en houden zoveel mogelijk gescheiden.”
Baas is blij met de flexibiliteit van de kinderen en het team. Zo kon op de laatste vrijdag voor de vakantie toch nog een kerstontbijt georganiseerd worden: “We hebben nog snel boodschappen gehaald, zelfs de winkel heeft goed meegedacht. Je doet wat dat op moment kan. We zullen eind van het jaar ook weer doen mogelijk is met de maatregelen die dan gelden.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal