Henk Saaltink, oud-directeur van de Doetinchemse pabo, is op 88-jarige leeftijd overleden. Eigen foto

Henk Saaltink, oud-directeur van de Doetinchemse pabo, is op 88-jarige leeftijd overleden. Eigen foto

Oud-pabodirecteur Saaltink overleden

Onderwijs

DOETINCHEM - Maandag 29 augustus is oud-directeur van de pabo Henk Saaltink (88) in Doetinchem overleden. Henk Saaltink werd in 1934 in Enter (Twente) geboren. Hij werd als bioloog opgeleid aan de universiteit van Utrecht. Na een loopbaan als biologiedocent en als lerarenopleider aan het Utrechtse instituut voor docenten biologie, kwam hij in 1979 naar Doetinchem, als opvolger van Daan Hiddink aan de pedagogische academie ‘C. Kleywegt’.

Hij bracht als lerarenopleider een vracht aan vernieuwingsideeën mee. Zo voerde hij instituutspractica in: oefensituaties voor vaardigheden die studenten konden gebruiken in hun stages aan basisscholen. Al in 1980 werd hij geconfronteerd met nieuws van een heel andere aard. Het voortbestaan van de Doetichemse pabo hing aan een zijden draadje. De minister van onderwijs lanceerde een spreidingsplan, waarin het aantal lerarenopleidingen b.o. ingekrompen moest worden van 124 naar 23. En de vestigingsplaats Doetinchem zou sneuvelen. De gedwongen fusies gingen namelijk keurig volgens de lijntjes van de zuilen (denominaties): katholiek, protestant, openbaar. In Doetinchem stond, behalve de Kleywegt, nog een andere pedagogische academie: De protestante Groen van Prinsterer. Beide opleidingen zouden verhuizen, de een naar de Arnhemse academies en de ander naar een Nijmeegs instituut. 

Saaltink begon toen met het onmogelijke: dwars door de grenzen van de denominaties heen de twee Doetinchemse opleidingen te laten fuseren en zo het toen enige HBO in de Achterhoek te behouden. Dat lukte, tegen de stroom in. Het resultaat is dat er nu aan de Bachlaan een van de beste pabo’s van het land (bron: Keuzegids Hoger Onderwijs) staat: Iselinge hogeschool.

Saaltink had drie dochters, zeven kleinkinderen en een hele stoet vrienden. Maandag 5 september wordt hij uitgeleide gedaan.

Advertenties doorgeplaatst vanuit de krant