Foto: PR
Foto: PR

Inter Nos Stokkum stopt na 53 jaar

  Verenigingen

STOKKUM - Na 53 jaar een vaste waarde te zijn geweest in de Stokkumse St Suitbertusparochie, komt er een einde aan een tijdperk. Inter Nos is het gemengde zangkoor dat ieder weekeinde en met avondwakes en rouw- en trouwdiensten de liturgie ondersteunde. Enkele jaren geleden nog, betekende dat voor de leden van het koor dat ze ruim zeventig per jaar een viering in de Suitbertuskerk ondersteunden. Met het teruglopen van de kerkelijke activiteiten in Stokkum en het onttrekken aan de eredienst van de St. Suitbertuskerk in 2018, heeft het koor herhaaldelijk een oproep gedaan in het plaatselijke nieuwsblad De Zandhaas om nieuwe leden te werven. Er is ook getracht om het repertoire om te buigen naar wat meer eigentijdse koorzang. Helaas heeft dit niet geleid tot ledenaanwas. Daarom heeft het koor unaniem besloten om per 31 december het koor op te heffen. Op 23 november zal het koor voor het laatst een woord- en communiedienst met haar zang ondersteunen tijdens de jaarlijkse St. Caeciliaviering. St. Caecilia is de beschermheilige van alle musici. Het koor laat weten: "Wij hopen dat vele Stokkummers deze viering zullen bezoeken om daarmee hun waardering te laten blijken voor de vele jaren waarin de leden van Inter Nos zich hebben ingezet voor de ondersteuning van de liturgie."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden