De afrondende fase. Foto: Centrumplan Didam

De afrondende fase. Foto: Centrumplan Didam

Centrumplan Didam nadert eindfase

Vervoer

DIDAM - Het Centrumplan Didam nadert steeds meer zijn einde. Onlangs is de kruising Hoofdstraat-Raadhuisstraat weer open gegaan voor al het verkeer. Eerder was al de kruising met de Burgemeester Kronenburglaan open. Er vinden nu alleen nog maar werkzaamheden plaats tussen deze twee kruisingen en op de Domineeskamplaan.

Vorige week werd aan de Domineeskamplaan een krattenveld aangebracht. Dit is aangebracht om ervoor te zorgen dat het regenwater kan worden opgeslagen en langzaam de grond in kan lopen. Afgelopen maanden is in de omliggende straten de vuilwaterriolering vervangen en is er meteen een extra infiltratieriool aangebracht. Regenwater in deze straten stroomt dan via de putten in de straat naar dit riool en zakt op die plek in de bodem. Als er heel veel regen komt kan het water niet snel genoeg de grond in en wordt het afgevoerd naar het krattenveld. In het krattenveld is genoeg ruimte om dit water op te vangen. Daarna kan het langzaam in de bodem zakken. Hiermee wordt verdroging van de bodem tegengegaan. De kratten hebben een levensduur van meer dan 50 jaar. En dat is net zo lang als een gewoon riool. Uiteraard vergaan ze niet in de grond en zijn ze 100% recyclebaar. Op het plein voor de Mariakerk werd in 2020 al een krattenveld in de bodem aangebracht.

Supermarkten
Wanneer op de plek van het oude gemeentehuis met de bouw van de Supermarkten en 52 woningen gestart kan worden, is nog niet bekend. Na verschillende tussenuitspraken, waaronder het zogenaamde ‘Didam-arrest’, is de procedure aangeland bij het door de gemeente ingestelde cassatieberoep bij de Hoge Raad. Een einduitspraak wordt eind 2023/begin 2024 verwacht. Afhankelijk daarvan kan worden beoordeeld of en wanneer realisatie van de plannen van start kan gaan.


Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal