Hier komen de geplande woningen.
Hier komen de geplande woningen. PR

Gemeente koopt grond in Zeddam voor woningbouw

Wonen

ZEDDAM - De woningnood is hoog, ook in Montferland. De gemeente is in meerdere kernen in gesprek met grondeigenaren om grond te kopen voor woningbouw. De eerste koopovereenkomst is rond: een stuk grond in Zeddam waar zo’n 45 tot 50 woningen gebouwd kunnen worden.

De bijna drie hectare grond in Zeddam die nodig is als toekomstige uitbreidingslocatie voor woningbouw ligt tussen de Vinkwijkseweg en Bornhofweg.
Naar schattig kunnen er op deze grond 45 tot 50 woningen worden gerealiseerd.

Participatie
“De indeling van de woningen op het perceel, hangt mede van de omwonenden af,” aldus wethouder Walter Gerritsen. “Participatie is belangrijk, daarom gaan we met de buurt in gesprek om het plan verder in te vullen. We weten dat er behoefte is aan gemêleerde en betaalbare woningen. Ook sociale huurwoningen krijgen een plek.”
“Zeddam is de eerste kern waar we een overeenkomst hebben bereikt, binnenkort verwachten we in meerdere kernen de aankoop voor grond rond te krijgen. Op deze manier proberen we te voorzien in de grote behoefte aan woningen.”

Impuls
De gemeenteraad nam eind vorig jaar en afgelopen juli twee moties aan waarin ze geld beschikbaar stelden om de woningbouw initiatieven aan te jagen, verder te faciliteren en het vergunningstraject te bespoedigen.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal