Wethouder Walter Gerritsen (links) en Arjan ter Bogt, directeur bestuurder van Plavei. Foto: Roel Kleinpenning
Wethouder Walter Gerritsen (links) en Arjan ter Bogt, directeur bestuurder van Plavei. Foto: Roel Kleinpenning foto Roel Kleinpenning

’s-Heerenberg Oost gaat op de schop

Wonen

’s-Heerenberg – Nieuwe woningen, een gepimpt winkelcentrum De Bongerd en een stadspark rondom de Drieheuvelenweg. Dergelijke ideeën zijn samengebracht in de ‘Visie ’s Heerenberg Oost’. Als de gemeenteraad deze visie omarmt en goedkeurt gaat er de komende jaren veel veranderen in de wijk.

Door Walter Hobelman

Met gepaste trots is op donderdag 16 december de visie gepresenteerd door wethouder Walter Gerritsen. Trots, vanwege de snelheid waarmee deze visie is opgesteld. “In februari zijn we begonnen en zijn we met buurtbewoners en andere belanghebbenden in gesprek gegaan. Dat er dan nu al een, door het college van B&W goedgekeurde visie ligt, is best bijzonder. Ondanks de beperkingen die de corona crisis met zich meebracht.”

Snelheid
Vol enthousiasme deelt de wethouder de visie en spreekt de hoop uit dat de snelheid erin blijft en de gemeenteraad in februari instemt met de visie. “Dan kunnen we daarna direct aan de slag met de volgende fase waarin bestemmingsplannen gewijzigd kunnen worden en we opnieuw samen met buurtbewoners verder praten over de uitwerking van deze visie.”
Twee onderdelen uit de visie zijn volgens Gerritsen redelijk snel op te starten. “Woningbouw rondom de voetbalvelden van VVL en het aanpakken van winkelcentrum De Bongerd. We zijn echt van plan om het tempo er in te houden, maar men moet zich wel realiseren dat het nog wel een paar jaar duurt voordat de wijk er helemaal anders uit ziet.”

Oplossingen
Arjan ter Bogt, directeur-bestuurder van woningcorporatie Plavei deelt het enthousiasme van de wethouder. “Het is knap dat deze visie er nu al ligt en de manier waarop deze tot stand is gekomen verdient applaus. Bij de volgende stappen moet het eigenlijk net zo gaan als in de afgelopen tijd. Niet denken in obstakels omdat corona ons parten speelde, maar blijven zoeken naar oplossingen die wél kunnen ondanks tegenslag. Zo moet wat mij betreft ook de volgende fase worden aangevlogen.”
Dat er nog de nodige vragen om een antwoord vragen is duidelijk. Zo moet er nog gesproken worden over de financiering van alle plannen en moet er nog het nodige werk gedaan worden om de ideeën verder uit te werken. Zeker het ambitieuze plan om van de Drieheuvelenweg een stadpark te maken dat als verbinding van oost en west moet gaan dienen vraagt nog de nodige aandacht. “Dat zijn we ons bewust, maar ook hiervoor geldt; laten we denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden”, aldus de wethouder.

Terughoudend
Buurtbewoners die bij de presentatie aanwezig zijn en hebben meegepraat rond de realisatie van de visie zijn overwegend positief maar ook wel terughoudend. “Meestal duren dit soort veranderingen zolang, dan ben ik er zelf al niet meer inmiddels. Zeker als er bezwaren van betrokken inwoners gaan komen.”
Dat het belangrijk is om daarom als gemeente en inwoners met elkaar in gesprek te blijven wordt door de wethouder benadrukt. “Natuurlijk moet alles zorgvuldig worden uitgewerkt, maar het wordt echt geen tienjaren project. De bal ligt nu bij de gemeenteraad, als die zich positief uitspreekt gaan we direct de vervolgstappen zetten. Dan zou er in principe in 2024 of 2025 toch al wel iets zichtbaar verandert kunnen zijn in deze wijk.”

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal