Deelnemers plaatsen symbolisch het eerste bouwhek, onder toeziend oog van Rob Balduk (begeleider Simonshof) en Lonneke Thus (begeleider Dierengroep). Foto: PR

Deelnemers plaatsen symbolisch het eerste bouwhek, onder toeziend oog van Rob Balduk (begeleider Simonshof) en Lonneke Thus (begeleider Dierengroep). Foto: PR

Elver begint met eerste bouwfase Masterplan

Zorg

NIEUW-WEHL - Na jaren van voorbereiden, uitdenken, gesprekken voeren en tekenen was het op maandagmorgen 3 oktober eindelijk zover. De eerste fase van het omvangrijke herbouwproject van Elver in Nieuw-Wehl ging van start.

Als eerste zette Hans Oldewarris (manager Behandelcentrum) samen met Ton van Groeningen (bestuurder Centrum Tandzorg) de sloophamer in de muur waar volgend jaar een nieuw Centrum Tandzorg zijn deuren opent. Een uur later werd het startsein voor de verbouwing van de kerk gegeven. Daar plaatsten medewerkers Rob Balduk (begeleider Simonshof) en Lonneke Thus (begeleider Dierengroep) samen met deelnemers het eerste bouwhek voor de nieuwe dagbestedingslocatie. Ook dat project moet halverwege 2023 gereed zijn.
De bouw van het volledige Masterplan duurt tien tot vijftien jaar en is gebaseerd op een goed uitgedacht schuifplan. Dit plan moet ervoor zorgen dat bewoners, deelnemers en medewerkers zo min mogelijk hoeven te verhuizen naar tijdelijke ruimtes. De verbouwing van de kerk is de eerste schakel in de verschillende fases. Bouwbedrijf Rots Bouw gaat in samenwerking met Wassink Installatie en Kanters Installatietechniek deze twee projecten realiseren, onder begeleiding van IAA architecten.

Dagbestedingslocatie
Het afgelopen jaar is door dagbestedingsgroep Simonshof rondom de Kerk al veel voorbereidend buitenwerk verricht. Rob en Lonneke leverden samen met Ric Engelberts (manager Dagbesteding) een grote bijdrage aan het uiteindelijke plan. Het vooraanzicht blijft voor een groot deel hetzelfde. Wat de verbouwing vooral bijzonder maakt zijn de vervanging van de bestaande verbinding door een tuinkas en de aanbouw aan de achterkant van de nieuwe dagbestedingslocatie. De glazen puien die daar geplaatst worden geven het geheel een prettige, rustige en open uitstraling en een verbinding met buiten. Iets wat onlosmakelijk verbonden is met de dagbestedingsgroepen Simonshof, Dierengroep en Manegegroep die hier straks gehuisvest worden.

Vrienden van Elver
De toevoeging van de kas is mede tot stand gekomen door een financiële bijdrage van stichting Vrienden van Elver. Deelnemers kunnen straks direct vanuit de werkruimte in de nieuwe dagbestedingslocatie naar de kas. Omdat ze daarvoor niet meer naar buiten hoeven is de kas multifunctioneler geworden en ook beter in de winterperiode te gebruiken. Vrienden van Elver hoopt met de bijdrage aan de kas dat naast deelnemers en bewoners ook inwoners van Nieuw-Wehl, medewerkers, familie en passanten er gebruik van gaan maken. Zo kan er straks onder meer groente gehaald worden en aan de voorkant komt een klein terras met thee- en koffieschenkerij.

Centrum Tandzorg
Ondanks de schoonheid van het historische pand waar Centrum Tandzorg (CT) nu gevestigd is piept en kraakt het en is het tijd voor vernieuwing. In het nieuwe centrum komen meerdere behandelkamers. Ook kan het behandelaanbod uitgebreid worden. Het nieuwe pand, dat vast aan het huidige Elver Behandelcentrum wordt gebouwd, heeft alle voor het CT benodigde faciliteiten. Er komen vijf behandelkamers, een tillift aan het plafond en voldoende ruimtes voor persoonlijke gesprekken. Ook de wachtruimte en behandelruimtes zijn goed gescheiden, zodat er zo min mogelijk beïnvloeding over en weer is. Verder stralen het pand en de inrichting straks vooral rust, warmte en veiligheid uit. Voor het oude pand heeft Elver nog geen nieuwe invulling. Dit wordt op een later moment bekeken.

Meerdere projecten
Al langere tijd is Elver bezig met nieuw- en herbouw van ruim tachtig procent van haar vastgoed. Naast het Masterplan in Nieuw-Wehl zijn er inmiddels al meerdere projecten afgerond of bijna gereed. Zo zijn er nieuwe woningen gebouwd aan de Holterweg in Doetinchem en is in het Centrum van Wehl ook een woongebouw gerealiseerd. Daarnaast is de tweede bouwfase in Arnhem-Noord al in een vergevorderd stadium.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal