Cor en Ans Mulder van 't Zwaluwnest, samen met tweede kamerlid Rens Raemakers, wethouder Ruth Mijnen en twee ambtenaren.
Cor en Ans Mulder van 't Zwaluwnest, samen met tweede kamerlid Rens Raemakers, wethouder Ruth Mijnen en twee ambtenaren. (foto: PR)

Kamerlid op werkbezoek in Braamt

di 3 aug 2021, 00:37 Algemeen

van de redactie

BRAAMT - Voor het jaar 2022 stelt de rijksoverheid extra middelen beschikbaar ter compensatie van de tekorten in de Jeugdzorg. Voor de jaren daarna stellen ze ook extra middelen in het vooruitzicht en de hoogte daarvan wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. Daarnaast committeren Rijk en gemeenten zich aan het maken van afspraken en maatregelen waarmee het jeugdstelsel op de langere termijn houdbaar wordt.

Rens Raemakers, tweede kamerlid van D66, heeft jeugdzorg in zijn portefeuille. Op LinkedIn plaatste hij onlangs een oproep om input te leveren voor verbetervoorstellen binnen het domein Jeugdzorg en Jeugdbescherming. Wethouder Ruth Mijnen, ook van D66, reageerde hierop. Een werkbezoek van Rens aan de gemeente Montferland en het Gezinshuis ‘t Zwaluwnest was in no-time geregeld. Op vrijdag 23 juli werd er onder het genot van een broodje en een kopje soep constructief gesproken over dilemma’s en mogelijke oplossingen.

‘Jeugdzorg gaat niet om productie maar om prestaties en om gelukkige jeugdigen met hun opvoeders’

‘t Zwaluwnest

Het gezinshuis ‘t Zwaluwnest is een mooi voorbeeld van hoe het goed kan gaan. Cor en Ans Mulder hebben al twintig jaar onafgebroken pubers in hun huis in Braamt. In het gezinshuis worden kinderen opgevangen die niet meer thuis kunnen wonen en er is constante begeleiding. Dat is ook het verschil met een gewoon pleeggezin, hier is het geven van pleegzorg een baan en heeft één van de pleegouders een relevante zorgopleiding en ervaring in de pleegzorg. Cor en Ans hebben hun huis helemaal ingericht voor de kinderen, in de tuin hebben ze twee tiny houses gebouwd, waarin de oudere kinderen zelfstandig kunnen leren wonen.

Problemen

Tijdens het werkbezoek van Rens Raemakers werd vooral stil gestaan bij de problemen binnen de jeugdhulp, waar ook dit gezinshuis mee te maken heeft gehad. Vanuit het perspectief van de gemeente Montferland, het gezinshuis en de gemeentelijke toegangsmedewerkers gaven de aanwezigen hun visie over zaken waar de Rijksoverheid wat aan kan doen en waar Rens dan weer op zijn beurt in de tweede kamer aandacht voor kan vragen. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het aanscherpen van regelgeving met een duidelijkere definitie van wat tot de Jeugdhulp gerekend mag worden. 

Professional 

Verder is het vertrouwen in de professional benadrukt, alsook de noodzaak tot minder bureaucratie, het belang van meer normaliseren en de noodzaak tot een nieuwe manier van financieren (Lumpsum financiering). Ook is er een balletje opgegooid over het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor enkele vormen van Jeugdhulp. Rens Raemakers vatte het bezoek samen met de woorden: “Jeugdzorg gaat niet om productie maar om prestaties en om gelukkige jeugdigen met hun opvoeders.”