Kasteel Huis Bergh. Foto: PR
Kasteel Huis Bergh. Foto: PR

Renovatie Kasteel Huis Bergh: collectie gaat ‘uit logeren’

Cultuur

‘S-HEERENBERG - Het kasteel in ’s-Heerenberg bestaat al 800 jaar. Stichting Huis Bergh zorgt voor het behoud van het kasteelcomplex, zodat ook in de toekomst genoten kan worden van dit prachtige erfgoed. 

Een grote subsidieverstrekking van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de doorslag gegeven voor het bestuur om groen licht te geven voor renovatie. 

Op 1 januari 2024 sluiten de deuren van kasteel Huis Bergh voor een periode van minimaal een jaar. Om het kasteel in een goede staat te houden en aan te passen aan de huidige tijd, is een grote ingreep nodig aan de gebouwen, het groen en de collectie. Geplande werkzaam heden zijn onder andere: construc tieve versteviging van de fundering, herstel van verzakkingen, scheuren in muren en reparatie van voegwerk. Het kasteel zal ook toegankelijker gemaakt worden voor mindervaliden. Door de omvang van de werkzaam heden zal het kasteel grotendeels uitgeruimd worden. 

Verzameling elders opgeslagen
De internationaal befaamde laat- middeleeuwse kunst verzameling, zo’n 2000 stuks, wordt tijdens de werkzaamheden elders opgeslagen. Enkele topstukken gaan in 2024 ‘uit logeren’. Deze stukken zullen gedurende de sluitingsperiode tentoongesteld worden bij onder andere Paleis Het Loo, Museum Catharijneconvent, Het Noord Brabants Museum en Musea Zutphen. Door de noodzakelijke uitruiming en sluiting ontstaat de kans om zaken aan te passen die anders niet mogelijk zijn zoals: een lift plaatsen, tentoonstellingsruimten herin richten, de routing door het kasteel vernieuwen, akoestiek en verlichting verbeteren. Andere belangrijke werkzaamheden hebben betrekking op de verduurzaming van het gebouw. Een nieuwe, zuinige verwarmingsinstallatie wordt geplaatst om de CO2 uitstoot te verkleinen. Samen met glasisolatie en isolatie van de zolder zorgt dit voor een aanzienlijke energiebesparing.

Symposium
Het kasteel zal vanaf 1 oktober 2023 gesloten zijn voor publiek met uitzondering van het symposium: ‘De Toepassing van Goud in Middeleeuwse Kunst in Nederlandse Collecties’ op 2 oktober en het Sinterklaasfeest eind november. De daadwerkelijke bouwwerkzaamheden zullen vanaf 1 januari 2024 starten en dan zal het kasteel gesloten zijn voor publiek. Als zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, is de verwachting dat in april 2025 het kasteel feestelijk heropend kan worden. Er wordt hard gewerkt aan de plannen voor de inrichting van een nieuw informatiepunt in het Muldershuis, op de hoek van de Muntwal en de Hofstraat. Dit informatiepunt zal begin januari 2024 gereed zijn.

Nog wel activiteiten
Het kasteel mag dan in 2024 gesloten zijn, diverse bestaande én nieuwe activiteiten zullen wel doorgang vinden. Zo zullen er regelmatig muntslag demonstraties gegeven worden in de Oude Grafelijke Munt, een land goedwandeling door de tuinen in de Gaarde met een gids of een rondleiding in de molens in ’s-Heerenberg en Zeddam met de molenaar. Deze activiteiten zullen door onze vrijwilligers begeleid worden. Samen met hen gaan we ook nieuwe projecten opzetten voor 2024, zodat de vrijwilligers betrokken blijven bij het land goed en bezoekers een reden hebben om naar Huis Bergh te blijven komen.

Toegankelijk
De voorburcht blijft de hele renovatieperiode toegankelijk. Over de voorburcht de wal op lopen voor een wandeling blijft mogelijk. Kasteel café Heeren Dubbel blijft open en overnachten in de torens en buiten trouwen in de Gaarde ook. Bezoekers uit de regio worden van harte uitgenodigd voor de sluiting een kijkje te komen nemen. Er is een Open Huis in het weekend van 30 september en 1 oktober 2023. Het bezoek is gratis en aanmelden kan via de website van Huis Bergh.

Gedurende de sluiting kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven via de website, sociale media en een speciale nieuwsbrief. Aanmelding voor de nieuwsbrief kan via info@huisberg.

Advertenties doorgeplaatst vanuit Montferland Journaal